Menu

CON/2007/19

 1. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta’ l-euro f’Ċipru u f’Malta, u dwar ir-rati ta' konverżjoni għall-euro applikabbli għal-lira Ċiprijotta u għal-lira Maltija (CON/2007/19), ĠU C 160, 13.7.2007, pġ. 1.

   Aktar tagħrif

    
   Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 dwar l-introduzzjoni ta’ l-euro f'Ċipru (KUMM(2007) 257)
    
   Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 fir-rigward ta' l-introduzzjoni ta’ l-euro f'Malta (KUMM(2007) 260)