CON/2007/19

 1. Lausunto Kyproksen ja Maltan toteuttamasta euron käyttöönotosta sekä Kyproksen puntaa ja Maltan liiraa koskevasta euron muuntokurssista (CON/2007/19), EUVL C 160, 13.7.2007, s. 1.

   Lisätietoja

    
   Ehdotus: neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Kyproksen toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi (KOM(2007) 257)
    
   Ehdotus: neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Maltan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi (KOM(2007) 260)