Menu

CON/2007/19

 1. Arvamus euro kasutuselevõtu kohta Küprosel ja Maltas ning euro vahetuskursi kohta Küprose naela ja Malta liiri suhtes (CON/2007/19), ELT C 160, 13.7.2007, lk 1.

   Täiendav teave

    
   Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Küprosel (KOM(2007) 257)
    
   Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Maltal (KOM(2007) 260)