Menu

CON/2007/19

 1. Udtalelse om indførsel af euroen i Cypern og i Malta og om omregningskursen mellem euroen og cypriotiske pund og maltesiske lira (CON/2007/19), EUT C 160 af 13.7.2007, s. 1.

   Læs mere

    
   Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Cypern (KOM(2007) 257)
    
   Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Malta (KOM(2007) 260)