Menu

CON/2007/19

 1. Stanovisko k zavedení eura na Kypru a na Maltě a k přepočítacím koeficientům mezi eurem a kyperskou librou a mezi eurem a maltskou lirou (CON/2007/19), Úř. věst. C 160, 13. 7. 2007, s. 1.

   Dodatečné informace

    
   Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura na Kypru (KOM(2007) 257)
    
   Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura na Maltě (KOM(2007) 260)