Menu

CON/2007/19

 1. Становище относно въвеждането на еурото в Кипър и Малта, и относно обменните курсове към еурото на кипърската и малтийската лира (CON/2007/19), OВ C 160, 13.7.2007 г., стр. 1..

   Допълнителна информация

    
   Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еурото в Кипър (COM(2007) 257)
    
   Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еурото в Малта (COM(2007) 260)