Menu

CON/2007/11

  1. Stanovisko k identifikácii a označeniu európskej kritickej infraštruktúry a zhodnoteniu potreby zlepšiť jej ochranu pred narušením alebo zničením (CON/2007/11), Ú. v. EÚ C 116, 26. 5. 2007, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh smernice Rady o identifikácii a označení európskej kritickej infraštruktúry a zhodnotení potreby zlepšiť jej ochranu (KOM(2006) 787 v konečnom znení)