CON/2007/11

  1. Opinjoni dwar l-identifikazzjoni u l-għażla ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-bżonn li tittejjeb il-protezzjoni tagħha kontra xi diżordni jew qerda  (CON/2007/11), ĠU C 116, 26.5.2007, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni u l-għażla ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-bżonn li jittejjeb il-ħarsien tagħha (COM(2006) 787)