CON/2007/11

  1. Nuomonė dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą nuo veiklos sutrikdymo ir sunaikinimo vertinimo (CON/2007/11), OL C 116, 2007 5 26, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas Tarybos direktyva dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo (COM(2006) 787)