Menu

CON/2007/11

  1. Arvamus Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride kindlakstegemise ja määratlemise ning nende kaitse parandamise vajaduse hindamise kohta (CON/2007/11), ELT C 116, 26.5.2007, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Nõukogu direktiiv Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride identifitseerimise ja määramise ning nende kaitse parandamise vajaduse hindamise kohta (COM(2006) 787)