CON/2007/11

  1. Stanovisko k určování a označování evropské kritické infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu před narušením a zničením (CON/2007/11), Úř. věst. C 116, 26. 5. 2007, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh směrnice Rady o určování a označování evropské kritické infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu (COM(2006) 787)