CON/2007/9

  1. Advies inzake een Verordening betreffende vacaturestatistieken in de Gemeenschap (CON/2007/9), PB C 86 van 20.4.2007, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de Gemeenschap (COM(2007) 76)