Menu

CON/2007/9

  1. Opinjoni dwar regolament dwar statistika rigward il-postijiet tax-xogħol battala fil-Komunita`  (CON/2007/9), ĠU C 86, 20.4.2007, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika trimestrali rigward il-postijiet tax-xogħol battala fil-Komunità (KUMM(2007) 76)