Menu

CON/2007/9

  1. Arvamuse määruse kohta, mis käsitleb ühenduse vabu töökohti  (CON/2007/9), ELT C 86, 20.4.2007, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika kohta (KOM(2007) 76)