CON/2007/4

 1. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' proċedura ġdida tal-komitoloġija fi tmien direttivi dwar il-Pjan ta' Azzjoni għas-Servizzi Finanzjarji (CON/2007/4), ĠU C 39, 23.2.2007, pġ. 1.

   Aktar tagħrif

    
   Proposta għal direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/49/KE dwar l-adegwatezza tal-kapital tal-kumpaniji ta' l-investiment u l-istituzzjonijiet tal-kreditu, fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (KUMM(2006) 901)
    
   Proposta għal direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li temenda id-Direttiva 2006/48/KE dwar il-bidu u s-segwitu tan-negozju ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu, rigward is-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (KUMM(2006) 902)
    
   Proposta għal direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill Direttiva 2005/60/KE dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (KUMM(2006) 906)
    
   Proposta għal direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li temenda id-Direttiva 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni ta' l-obbligi tat-trasparenza fir-rigward ta' l-informazzjoni dwar dawk li joħorġu t-titoli li jiġu aċċettati sabiex ikunu nnegozjati fuq suq regolat fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (KUMM(2006) 909)
    
   Proposta għal direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (KUMM(2006) 910)
    
   Proposta għal direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2003/71/KE dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (KUMM(2006) 911)
    
   Proposta għal direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/6/KE dwar l-insider dealing u l-manipulazzjoni tas-swieq (abbuż tas-suq) fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (KUMM(2006) 913)
    
   Proposta għal direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li temenda id-Direttiva Nru 2002/87/KE dwar is-superviżjoni supplementari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi ta' assigurazzjoni u ditti ta' l-investiment f'konglomerat finanzjarju fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (KUMM(2006) 916)