Menu

CON/2007/4

 1. Atzinums par jaunas komitoloģijas procedūras ieviešanu astoņās Finanšu pakalpojumu rīcības plāna direktīvās (CON/2007/4), OV C 39, 23.2.2007, 1. lpp..

   Papildus informācija

    
   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību saistībā ar Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006) 901)
    
   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006) 902)
    
   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, attiecība uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006) 906)
    
   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006) 909)
    
   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006) 910)
    
   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, attiecībā uz Komisijai piešķirto pilnvaru ieviešanas kārtību (COM(2006) 911)
    
   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) attiecībā uz Komisijai piešķirtām ieviešanas pilnvarām (COM(2006) 913)
    
   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006) 916)