CON/2006/60

  1. Aviz privind evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi a majorărilor participaţiilor în sectorul financiar (CON/2006/60), JO C 27, 7.2.2007, p. 1.