CON/2006/60

  1. Opinjoni dwar il-valutazzjoni prudenti ta' akkwisti u żidiet ta' parteċipazzjonijiet azzjonarji fis-settur finanzjarju  (CON/2006/60), ĠU C 27, 7.2.2007, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/49/KEE u d-Direttivi 2002/83/KE, 2004/39/KE, 2005/68/KE u 2006/48/KE, fir-rigward tar-regoli ta' proċedura u l-kriterji ta' evalwazzjoni għall-valutazzjoni prudenti ta' akkwisti u żidiet f'parteċipazzjonijiet azzjonarji fis-settur finanzjarju (KUMM(2006) 507)