Menu

CON/2006/60

  1. Atzinums par uzraudzības iestāžu veikto novērtējumu attiecībā uz līdzdalības iegādi un palielināšanu finanšu sektora iestādēs (CON/2006/60), OV C 27, 7.2.2007, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/49/EEK un Direktīvas 2002/83/EK, 2004/39/EK, 2005/68/EK un 2006/48/EK attiecībā uz procedūras noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem, kas piemērojami, veicot piesardzīgu novērtējumu par līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē (COM(2006) 507)