CON/2006/60

  1. Stanovisko k obezřetnostnímu posuzování akvizic a zvyšování podílů ve finančním sektoru (CON/2006/60), Úř. věst. C 27, 7. 2. 2007, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES o procesních pravidlech a hodnotících kritériích pro obezřetné posuzování akvizic a zvyšování podílů ve finančním sektoru (KOM(2006) 507)