2006

29/12/2006
Yttrande om inrättandet av ett ramverk för upptäckt av förfalskningar och för kvalitetssortering av sedlar (CON/2006/62), Portugal, 29.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/12/2006
Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen EUT C 321E, 29.12.2006, s. 1.
20/12/2006
Yttrande om äkthetskontrollen av euromynt och behandlingen av euromynt som inte lämpar sig för återcirkulering (CON/2006/61), Portugal, 20.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
Yttrande om ändringar av stadgarna för Central Bank of Malta inför eurons införande (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
14/12/2006
Yttrande om kassakrav (CON/2006/59), Estland, 14.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
ECB:s riktlinje av den 31 augusti 2006 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2006/12), EUT L 352, 13.12.2006, s. 1.
11/12/2006
ECB:s beslut av den 24 november 2006 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2007 (ECB/2006/19), EUT L 348, 11.12.2006, s. 52.
11/12/2006
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 10 november 2006 om ECB:s årsbokslut (ECB/2006/17), EUT L 348, 11.12.2006, s. 38.
11/12/2006
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 10 november 2006 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2006/16), EUT L 348, 11.12.2006, s. 1.
11/12/2006
Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2006/56), Luxemburg, 11.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Yttrande om införande av nya principer om företagsstyrning i De Nederlandsche Banks stadgar  (CON/2006/54), Nederländerna, 7.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2006
Yttrande om anpassning av Magyar Nemzeti Banks stadgar till gemenskapsrätten  (CON/2006/55), Ungern, 6.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2006
ECB:s rekommendation av den 13 november 2006 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de España (ECB/2006/18), EUT C 283, 21.11.2006, s. 16.
16/11/2006
Yttrande om tillsynen av operatörer av clearing- och avvecklingssystem (CON/2006/53), Polen, 16.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2006
Yttrande om Latvijas Bankas värdepappersavvecklingssystem (CON/2006/52), Lettland, 14.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2006
ECB:s förordning (EG) nr 1637/2006 av den 2 november 2006 om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Slovenien (ECB/2006/15), EUT L 306, 7.11.2006, s. 15.
03/11/2006
Yttrande om maktfördelningen mellan tillsynsmyndigheter (CON/2006/51), Italien, 3.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Yttrande om ändringar i stadgarna för Central Bank of Cyprus inför införandet av euron (CON/2006/50), Cypern, 26.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2006
ECB:s rekommendation av den 9 oktober 2006 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije (ECB/2006/14), EUT C 257, 25.10.2006, s. 19.
25/10/2006
ECB:s rekommendation av den 6 oktober 2006 om antagande av vissa åtgärder för att mer effektivt skydda eurosedlar mot förfalskning (ECB/2006/13), EUT C 257, 25.10.2006, s. 16.
23/10/2006
Yttrande om penningpolitiska instrument (CON/2006/49), Lettland, 23.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2006
Har upphört att gälla: Tilläggskodex avseende etiska riktlinjer för ECB:s direktionsledamöter EUT C 230, 23.9.2006, s. 46.
19/09/2006
Yttrande om en allmän översyn av banklagen (CON/2006/48), Slovenien, 19.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2006
Yttrande om vissa av Česká národní bankas uppgifter inom konsumentskyddsområdet (CON/2006/47), Tjeckien, 13.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2006
Yttrande om ett utkast till ungersk lagstiftning om betalningstransaktioner, samt betalningstjänster och elektroniska betalningsinstrument (CON/2006/46), Ungern, 30.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2006
Yttrande om reproducering av sedlar, mynt och andra penningsymboler i Tjeckien (CON/2006/45), Tjeckien, 28.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Yttrande om en allmän översyn av stadgarna för Banca d'Italia (CON/2006/44), Italien, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Yttrande om den rättsliga grunden för utbytet av sedlar och mynt till euro, samt förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part (CON/2006/43), Slovenien, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2006
Yttranden om villkoren för kooperativa kreditinstituts anslutning till en central företagsenhet (CON/2006/42), Cypern, 23.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2006
ECB:s riktlinje av den 3 augusti 2006 om ändring av riktlinje ECB/2005/16 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2006/11), EUT L 221, 12.8.2006, s. 17.
10/08/2006
Yttrande om kassakrav (CON/2006/41), Slovenien, 10.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2006
ECB:s riktlinje av den 24 juli 2006 om växling av sedlar efter den oåterkalleliga låsningen av växelkurserna i samband med införandet av euron (ECB/2006/10), EUT L 215, 5.8.2006, s. 44.
03/08/2006
Yttrande om en ändring i stadgarna för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique avseende pantsättning av fordringar till denna som säkerhet för dess kredittransaktioner (CON/2006/40), Belgien, 3.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2006
Yttrande om en ändring av sammansättningen av kommissionen för banktillsyn (CON/2006/39), Polen, 2.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2006
ECB:s riktlinje av den 14 juli 2006 om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro och om förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt utanför euroområdet (ECB/2006/9), EUT L 207, 28.7.2006, s. 39.
25/07/2006
Yttrande om ett förslag enligt vilket Bank of Greece, inom ramen för sin tillsynsverksamhet, även skall vara behörig inom området konsumentskydd (CON/2006/38), Grekland, 25.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2006
Yttrande om omräkningskursen mellan euron och den slovenska tolaren och om andra åtgärder som är nödvändiga för införandet av euron i Slovenien (CON/2006/36), EUT C 163, 14.7.2006, s. 10.Ytterligare information
14/07/2006
Yttrande över ändring och förlängning av handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (CON/2006/35), EUT C 163, 14.7.2006, s. 7.Ytterligare information
11/07/2006
Yttrande om ändringar i det regelverk som styr central förvaring och registrering av värdepapper (CON/2006/37), Cypern, 11.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/07/2006
Har upphört att gälla: ECB:s förordning (EG) nr 1027/2006 av den 14 juni 2006 om statistikrapporteringskrav för postgiroinstitut som tar emot inlåning från icke-monetära finansinstitut med hemvist i euroområdet (ECB/2006/8), EUT L 184, 6.7.2006, s. 12.
05/07/2006
Yttrande om utökning av listan av direktdeltagare i värdepappersavvecklingssystem (CON/2006/34), Belgien, 5.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Yttrande om ändringar i stadgarna för Central Bank of Cyprus inför införandet av euron (CON/2006/33), Cypern, 28.6.2006.
22/06/2006
Yttrande om ändringar av stadgarna för Banque de France (CON/2006/32), Frankrike, 22.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Yttrande om bestämmelser som tillåter delning av banker som fungerar som bolag med begränsat ansvar I enlighet med lagen om bolag (CON/2006/31), Polen, 20.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Yttrande om Sveriges riksbanks föreskrifter om inlämning och uthämtning av kontanter (CON/2006/30), Sverige, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
12/06/2006
Yttrande om införandet av euron (CON/2006/29), Slovenien, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Yttrande om redenominering av kapital och aktier hos företag samt införande av aktier utan nominellt värde som ett resultat av eurons införande (CON/2006/28), Estland, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Yttrande om en ändring av den lettiska grundlagen avseende Latvijas Bankas ställning (CON/2006/27), Lettland, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2006
ECB:s beslut av den 19 maj 2006 om ändring av beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2006/7), EUT L 148, 2.6.2006, s. 56.
31/05/2006
Yttrande om ändringar av minimikraven för likviditet (CON/2006/26), Lettland, 31.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2006
Yttrande om införandet av ett direktrapporteringssystem för betalningsbalanser och statistik över utlandsställningen (CON/2006/25), Belgien, 29.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Yttrande om ändringar av lagen om finansiella säkerheter (CON/2006/24), Slovenien, 22.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Yttrande om ändringar i stadgan för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta inför införandet av euron (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
09/05/2006
Yttrande om betaltjänster på den inre marknaden (CON/2006/21), EUT C 109, 9.5.2006, s. 10.Ytterligare information
28/04/2006
ECB:s riktlinje av den 20 april 2006 om ändring av riktlinje ECB/2002/7 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (ECB/2006/6), EUT L 115, 28.4.2006, s. 46.
28/04/2006
Yttrande om kodifiering av olika lagar om utgivning, prägling, sättande i omlopp och marknadsföring av mynt (CON/2006/22), Portugal, 28.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2006
ECB:s rekommendation av den 13 april 2006 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque de France (ECB/2006/5), EUT C 98, 26.4.2006, s. 25.
25/04/2006
Yttrande om tillsynen över den finansiella sektorn  (CON/2006/20), Nederländerna, 25.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2006
ECB:s riktlinje av den 7 april 2006 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2006/4), EUT L 107, 20.4.2006, s. 54.Ytterligare information
03/04/2006
Yttrande om ändringar av stadgan för Latvijas Banka  (CON/2006/19), Lettland, 3.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2006
Yttrande om en omfattande revidering av den gemensamma statistiska näringsgrensindelningen inom gemenskapen (NACE) (CON/2006/18), EUT C 79, 1.4.2006, s. 31.Ytterligare information
28/03/2006
ECB:s beslut av den 13 mars 2006 om ändring av beslut ECB/2002/11 om ECB:s årsbokslut (ECB/2006/3), EUT L 89, 28.3.2006, s. 56.
25/03/2006
Avtal av den 16 mars 2006 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen EUT C 73, 25.3.2006, s. 21.Ytterligare information
15/03/2006
Inofficiell konsoliderad text [2 a) - e) ändrad genom riktlinje ECB/2002/6]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 15.3.2006.
13/03/2006
Yttrande om ändringar i Banka Slovenije’s stadgar inför eurons införande (CON/2006/17), Slovenien, 13.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Yttrande om etablerandet av en rättslig grund för att Lietuvos bankas skall kunna sluta sig till korrespondentcentralbanksmodellen (CON/2006/16), Litauen, 10.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Yttrande om utnämningen av en ledamot av ECB:s direktion (CON/2006/14), EUT C 58, 10.3.2006, s. 12.Ytterligare information
09/03/2006
Yttrande om integration av tillsynen över banker, kapitalmarknader, försäkringar och pensionsfonder (CON/2006/15), Polen, 9.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2006
Yttrande om tidsperioder under vilka prisuppgifter skall samlas in för det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) (CON/2006/13), EUT C 55, 7.3.2006, s. 63.Ytterligare information
07/03/2006
Yttrande om revidering av programmet för överföring av nationalräkenskapsdata ENS95 (CON/2006/12), EUT C 55, 7.3.2006, s. 61.Ytterligare information
28/02/2006
Yttrande om upphävande av obsolet lagstiftning avseende Europeiska monetära systemet (CON/2006/8), EUT C 49, 28.2.2006, s. 35.Ytterligare information
23/02/2006
Yttrande om breddande av kassakravsbasen samt införande av varierade kasskravsprocent (CON/2006/11), Lettland, 23.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Yttrande om den rättsliga ramen för införandet av euron (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
22/02/2006
Yttrande om ändringar i det regelverk som styr central förvaring och registrering av värdepapper (CON/2006/9), Cypern, 22.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2006
Yttrande om allmänna villkor och interna bestämmelser för clearingcentraler verksamma för kreditinstitut (CON/2006/7), Ungern, 20.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Yttrande om befogenheter i nödsituationer och ECBS kompetens (CON/2006/6), Finland, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Yttrande om en utvidgning av tillämpningen av lagstiftningen om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (CON/2006/5), Litauen, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2006
ECB:s riktlinje av den 3 februari 2006 om ändring av riktlinje ECB/2005/5 om ECB:s krav på statistikrapportering och förfarandena för utbytet av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2006/2), EUT L 40, 11.2.2006, s. 32.
10/02/2006
ECB:s rekommendation av den 1 februari 2006 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/1), EUT C 34, 10.2.2006, s. 30.
02/02/2006
ECB:s riktlinje av den 30 december 2005 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2005/17), EUT L 30, 2.2.2006, s. 26.
02/02/2006
ECB:s riktlinje av den 17 november 2005 om ändring av riktlinje ECB/2002/7 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (ECB/2005/13), EUT L 30, 2.2.2006, s. 1.
27/01/2006
Yttrande om ändringar i stadgan för Central Bank of Cyprus (CON/2006/4), Cypern, 27.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/01/2006
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 30 december 2005 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2005/16), EUT L 18, 23.1.2006, s. 1.
13/01/2006
Yttrande om kassakrav (CON/2006/3), Estland, 13.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2006
Yttrande om skydd av forint- och eurosedlar samt forint-och euromynt mot olaglig eller otillåten reproduktion (CON/2006/2), Ungern, 6.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2006
Yttrande om allmänna villkor och operativa regler för organisationer som har clearingcentralsverksamhet (CON/2006/1), Ungern, 4.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language