2006

29/12/2006
Mnenje o vzpostavitvi okvira delovanja za odkrivanje ponaredkov in razvrščanje bankovcev glede na primernost za uporabo v obtoku (CON/2006/62), Portugalska, 29. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/12/2006
Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti UL C 321E, 29. 12. 2006, str. 1.
20/12/2006
Mnenje o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, ki niso primerni za vrnitev v obtok (CON/2006/61), Portugalska, 20. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta v pripravah na sprejetje eura (CON/2006/58), Malta, 15. 12. 2006.
14/12/2006
Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv (CON/2006/59), Estonija, 14. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
Smernica ECB z dne 31. avgusta 2006 o spremembah Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (ECB/2006/12), UL L 352, 13. 12. 2006, str. 1.
11/12/2006
Odločba ECB z dne 24. novembra 2006 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2007 (ECB/2006/19), UL L 348, 11. 12. 2006, str. 52.
11/12/2006
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 10. novembra 2006 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2006/17), UL L 348, 11. 12. 2006, str. 38.
11/12/2006
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 10. novembra 2006 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2006/16), UL L 348, 11. 12. 2006, str. 1.
11/12/2006
Mnenje o trgih finančnih instrumentov (CON/2006/56), Luksemburg, 11. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Mnenje o vključitvi novih načel upravljanja družb v statut centralne banke De Nederlandsche Bank (CON/2006/54), Nizozemska, 7. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2006
Mnenje o uskladitvi statuta centralne banke Magyar Nemzeti Bank s pravom Skupnosti (CON/2006/55), Madžarska, 6. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2006
Priporočilo ECB z dne 13. novembra 2006 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España (ECB/2006/18), UL C 283, 21. 11. 2006, str. 16.
16/11/2006
Mnenje o nadzoru subjektov na področju kliringa in poravnave (CON/2006/53), Poljska, 16. 11. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2006
Mnenje o sistemu za poravnavo vrednostnih papirjev centralne banke Latvijas Banka (CON/2006/52), Latvija, 14. 11. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2006
Uredba ECB (ES) št. 1637/2006 z dne 2. novembra 2006 o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv ECB po uvedbi eura v Sloveniji (ECB/2006/15), UL L 306, 7. 11. 2006, str. 15.
03/11/2006
Mnenje o razdelitvi pristojnosti med nadzornimi organi (CON/2006/51), Italija, 3. 11. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Central Bank of Cyprus v pripravah na sprejetje eura (CON/2006/50), Ciper, 26. 10. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2006
Priporočilo ECB z dne 9. oktobra 2006 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije (ECB/2006/14), UL C 257, 25. 10. 2006, str. 19.
25/10/2006
Priporočilo ECB z dne 6. oktobra 2006 o sprejetju nekaterih ukrepov za učinkovitejšo zaščito eurobankovcev pred ponarejanjem (ECB/2006/13), UL C 257, 25. 10. 2006, str. 16.
23/10/2006
Mnenje o instrumentih denarne politike (CON/2006/49), Latvija, 23. 10. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2006
Ni več v veljavi: Dopolnilni kodeks etičnih meril za člane Izvršilnega odbora ECB UL C 230, 23. 9. 2006, str. 46.
19/09/2006
Mnenje o splošni reviziji zakona o bančništvu (CON/2006/48), Slovenija, 19. 9. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
13/09/2006
Mnenje o nekaterih nalogah centralne banke Česká národní banka na področju varstva potrošnikov (CON/2006/47), Češka, 13. 9. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2006
Mnenje o predlogu madžarske zakonodaje o plačilnem prometu, plačilnih storitvah in elektronskih plačilnih instrumentih  (CON/2006/46), Madžarska, 30. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2006
Mnenje o reprodukciji bankovcev, kovancev in drugih denarnih simbolov na Češkem (CON/2006/45), Češka, 28. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Mnenje o splošni reviziji statuta centralne banke Banca d’Italia (CON/2006/44), Italija, 25. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Mnenje o pravni podlagi za prehod na eurogotovino ter preddobavo in posredno preddobavo (CON/2006/43), Slovenija, 25. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
23/08/2006
Mnenje o pogojih za povezanost zadrug s centralnim organom (CON/2006/42), Ciper, 23. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2006
Smernica ECB z dne 3. avgusta 2006 o spremembah Smernice ECB/2005/16 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (ECB/2006/11), UL L 221, 12. 8. 2006, str. 17.
10/08/2006
Mnenje o obveznih rezervah (CON/2006/41), Slovenija, 10. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
05/08/2006
Smernica ECB z dne 24. julija 2006 o menjavi bankovcev po nepreklicni določitvi deviznih tečajev v zvezi z uvedbo eura (ECB/2006/10), UL L 215, 5. 8. 2006, str. 44.
03/08/2006
Mnenje o spremembi statuta centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique glede zastave terjatev v njeno korist kot zavarovanje za njene kreditne operacije (CON/2006/40), Belgija, 3. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2006
Mnenje o spremembi sestave Komisije za bančni nadzor (CON/2006/39), Poljska, 2. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2006
Smernica ECB z dne 14. julija 2006 o nekaterih pripravah za prehod na eurogotovino ter o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev zunaj euroobmočja (ECB/2006/9), UL L 207, 28. 7. 2006, str. 39.
25/07/2006
Mnenje o vzpostavitvi sistema varstva potrošnikov v okviru vloge centralne banke Bank of Greece pri nadzoru skrbnega in varnega poslovanja in o drugih s tem povezanih določbah (CON/2006/38), Grčija, 25. 7. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2006
Mnenje o menjalnem tečaju med eurom in slovenskim tolarjem ter o drugih ukrepih, potrebnih za uvedbo eura v Sloveniji (CON/2006/36), UL C 163, 14. 7. 2006, str. 10.Dodatne informacije
14/07/2006
Mnenje o spremembi in podaljšanju programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program "Pericles") (CON/2006/35), UL C 163, 14. 7. 2006, str. 7.Dodatne informacije
11/07/2006
Mnenje o spremembah normativnega okvirja glede centralne depozitne družbe in centralnega registra za vrednostne papirje (CON/2006/37), Ciper, 11. 7. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/07/2006
Ni več v veljavi: Uredba (ES) št. 1027/2006 ECB z dne 14. junija 2006 o zahtevah za statistično poročanje v zvezi s poštnimi žiro institucijami, ki sprejemajo vloge od nedenarnih finančnih institucij rezidentov euroobmočja (ECB/2006/8), UL L 184, 6. 7. 2006, str. 12.
05/07/2006
Mnenje o razširitvi seznama neposrednih udeležencev v sistemih poravnave poslov z vrednostnimi papirji (CON/2006/34), Belgija, 5. 7. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Central Bank of Cyprus v pripravah na sprejetje eura (CON/2006/33), Ciper, 28. 6. 2006.
22/06/2006
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Banque de France (CON/2006/32), Francija, 22. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Mnenje o določbah, ki bankam, delujočim kot delniške družbe, dovoljujejo delitev v skladu z zakonom o gospodarskih družbah (CON/2006/31), Poljska, 20. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Mnenje o predpisih centralne banke Sveriges Riksbank o nakupu in vračanju gotovine (CON/2006/30), Švedska, 12. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Mnenje o uvedbi eura (CON/2006/29), Slovenija, 12. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
09/06/2006
Mnenje o redenominaciji kapitala in deležev družb ter o uvedbi kosovnih delnic zaradi uvedbe eura (CON/2006/28), Estonija, 9. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Mnenje o spremembi latvijske ustave glede statusa centralne banke Latvijas Banka (CON/2006/27), Latvija, 9. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2006
Sklep ECB z dne 19. maja 2006 o spremembi Sklepa ECB/2001/16 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank sodelujočih držav članic za poslovno leto 2002 (ECB/2006/7), UL L 148, 2. 6. 2006, str. 56.
31/05/2006
Mnenje o spremembah minimalnih likvidnostnih zahtev (CON/2006/26), Latvija, 31. 5. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2006
Mnenje o uvedbi sistema neposrednega poročanja statističnih podatkov o plačilni bilanci in stanju mednarodnih naložb (CON/2006/25), Belgija, 29. 5. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Mnenje o spremembah Zakona o finančnih zavarovanjih (CON/2006/24), Slovenija, 22. 5. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
22/05/2006
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta v pripravah na sprejetje eura (CON/2006/23), Malta, 22. 5. 2006.
09/05/2006
Mnenje o plačilnih storitvah na notranjem trgu (CON/2006/21), UL C 109, 9. 5. 2006, str. 10.Dodatne informacije
28/04/2006
Smernica ECB z dne 20. aprila 2006 o spremembah Smernice ECB/2002/7 o zahtevah ECB glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2006/6), UL L 115, 28. 4. 2006, str. 46.
28/04/2006
Mnenje o kodifikaciji različnih zakonov o izdajanju, kovanju, dajanju v obtok in trženju kovancev (CON/2006/22), Portugalska, 28. 4. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2006
Priporočilo ECB z dne 13. aprila 2006 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banque de France (ECB/2006/5), UL C 98, 26. 4. 2006, str. 25.
25/04/2006
Mnenje o nadzoru nad finančnim sektorjem (CON/2006/20), Nizozemska, 25. 4. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2006
Smernica ECB z dne 7. aprila 2006 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije (ECB/2006/4), UL L 107, 20. 4. 2006, str. 54.Dodatne informacije
03/04/2006
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Latvijas Banka (CON/2006/19), Latvija, 3. 4. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2006
Mnenje o večjih spremembah skupne statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Skupnosti (NACE) (CON/2006/18), UL C 79, 1. 4. 2006, str. 31.Dodatne informacije
28/03/2006
Sklep ECB z dne 13. marca 2006 o spremembah Sklepa ECB/2002/11 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2006/3), UL L 89, 28. 3. 2006, str. 56.
25/03/2006
Sporazum z dne 16. marca 2006 med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije UL C 73, 25. 3. 2006, str. 21.Dodatne informacije
13/03/2006
Mnenje o spremembah statuta Banke Slovenije pri pripravah za prevzem eura (CON/2006/17), Slovenija, 13. 3. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
10/03/2006
Mnenje o vzpostavitvi pravne podlage za pridružitev Lietuvos bankas korespondenčnemu centralnobančnemu modelu (CON/2006/16), Litva, 10. 3. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Mnenje o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2006/14), UL C 58, 10. 3. 2006, str. 12.Dodatne informacije
09/03/2006
Mnenje o integraciji nadzora bank, kapitalskih trgov, zavarovalnic in pokojninskih skladov (CON/2006/15), Poljska, 9. 3. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2006
Mnenje o časovnem okviru zbiranja cen v harmoniziranem indeksu cen življenskih potrebščin (HICP) (CON/2006/13), UL C 55, 7. 3. 2006, str. 63.Dodatne informacije
07/03/2006
Mnenje o reviziji programa prenosa podatkov o nacionalnih računih v ESR 95 (CON/2006/12), UL C 55, 7. 3. 2006, str. 61.Dodatne informacije
28/02/2006
Mnenje o razveljavitvi zastarelih predpisov v zvezi z evropskim monetarnim sistemom (CON/2006/8), UL C 49, 28. 2. 2006, str. 35.Dodatne informacije
23/02/2006
Mnenje o razširitvi osnove za obvezne rezerve in uvedbi diferenciranih stopenj obveznih rezerv (CON/2006/11), Latvija, 23. 2. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Mnenje o pravnem okviru za sprejetje eura (CON/2006/10), Malta, 23. 2. 2006.
22/02/2006
Mnenje o spremembah normativnega okvirja glede centralne depozitne družbe in centralnega registra za vrednostne papirje (CON/2006/9), Ciper, 22. 2. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2006
Mnenje o splošnih pogojih in notranjih predpisih klirinških družb za kreditne institucije (CON/2006/7), Madžarska, 20. 2. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Mnenje o izrednih pooblastilih in o pristojnostih ESCB (CON/2006/6), Finska, 16. 2. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Mnenje o razširitvi področja uporabe predpisov o dokončnosti poravnave v plačilnih sistemih in sistemih za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji (CON/2006/5), Litva, 16. 2. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2006
Smernica ECB z dne 3. februarja 2006 o spremembah Smernice ECB/2005/5 o zahtevah ECB za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na področju statistike državnih financ (ECB/2006/2), UL L 40, 11. 2. 2006, str. 32.
10/02/2006
Priporočilo ECB z dne 1. februarja 2006 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/1), UL C 34, 10. 2. 2006, str. 30.
02/02/2006
Smernica ECB z dne 30. decembra 2005 o spremembah Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (ECB/2005/17), UL L 30, 2. 2. 2006, str. 26.
02/02/2006
Smernica ECB z dne 17. novembra 2005 o spremembah Smernice ECB/2002/7 o zahtevah ECB glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2005/13), UL L 30, 2. 2. 2006, str. 1.
27/01/2006
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Central Bank of Cyprus v pripravi na sprejetje eura (CON/2006/4), Ciper, 27. 1. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/01/2006
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 30. decembra 2005 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (ECB/2005/16), UL L 18, 23. 1. 2006, str. 1.
13/01/2006
Mnenje o zahtevah za obvezne rezerve (CON/2006/3), Estonija, 13. 1. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2006
Mnenje o zaščiti bankovcev in kovancev v forintih in eurih pred protipravnimi ali neskladnimi reprodukcijami (CON/2006/2), Madžarska, 6. 1. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2006
Mnenje o splošnih pogojih in pravilih delovanja organizacij, ki opravljajo dejavnost klirinške družbe (CON/2006/1), Madžarska, 4. 1. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language