2006

29/12/2006
Aviz cu privire la stabilirea unui cadru pentru detectarea falsurilor şi sortarea calitativă a bancnotelor (CON/2006/62), Portugalia, 29.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2006
Aviz cu privire la autentificarea monedelor metalice euro şi la regimul aplicabil monedelor metalice euro necorespunzǎtoare recirculǎrii monetare (CON/2006/61), Portugalia, 20.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
Aviz privind modificarea statutului Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
14/12/2006
Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii (CON/2006/59), Estonia, 14.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
Orientarea BCE din 31 august 2006 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului  (BCE/2006/12), JO L 352, 13.12.2006, p. 1.
11/12/2006
Decizia BCE din 24 noiembrie 2006 privind aprobarea volumului emisiunii de monedă metalică în 2007  (BCE/2006/19), JO L 348, 11.12.2006, p. 52.
11/12/2006
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 10 noiembrie 2006 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2006/17), JO L 348, 11.12.2006, p. 38.
11/12/2006
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 10 noiembrie 2006 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2006/16), JO L 348, 11.12.2006, p. 1.
11/12/2006
Aviz privind pieţele instrumentelor financiare (CON/2006/56), Luxemburg, 11.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Aviz cu privire la inserarea în statutul De Nederlandsche Bank a unor noi principii de guvernanţă corporativă (CON/2006/54), Țările de Jos, 7.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2006
Aviz cu privire la asigurarea concordanţei statutului Magyar Nemzeti Bank cu dreptul comunitar (CON/2006/55), Ungaria, 6.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2006
Aviz cu privire la supravegherea administratorilor sistemelor de compensare şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare (CON/2006/53), Polonia, 16.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2006
Aviz cu privire la sistemul de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare al Latvijas Banka (CON/2006/52), Letonia, 14.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2006
Regulamentul (CE) nr. 1637/2006 al BCE din 2 noiembrie 2006 privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii monedei euro în Slovenia  (BCE/2006/15), JO L 306, 7.11.2006, p. 15.
03/11/2006
Aviz cu privire la repartizarea competenţelor între autorităţile de supraveghere (CON/2006/51), Italia, 3.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Aviz privind modificarea statutului Central Bank of Cyprus în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2006/50), Cipru, 26.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2006
Aviz cu privire la instrumentele de politică monetară (CON/2006/49), Letonia, 23.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2006
Aviz cu privire la revizuirea generală a legii bancare (CON/2006/48), Slovenia, 19.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2006
Aviz cu privire la anumite atribuţii ale Česká národní banka în domeniul protecţiei consumatorilor (CON/2006/47), Cehia, 13.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2006
Aviz cu privire la proiectul legislativ maghiar care reglementează tranzacţiile de plată, serviciile de plată şi instrumentele de plată electronică (CON/2006/46), Ungaria, 30.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2006
Aviz cu privire la reproducerea bancnotelor, a monedelor metalice şi a altor simboluri monetare în Republica Cehă (CON/2006/45), Cehia, 28.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Aviz cu privire la revizuirea generală a Statutului Banca d'Italia (CON/2006/44), Italia, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Aviz cu privire la temeiul juridic pentru substituirea monedei fiduciare cu moneda euro şi pentru alimentarea anticipată şi alimentarea anticipată secundară (CON/2006/43), Slovenia, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2006
Aviz cu privire la termenii şi condiţiile de afiliere a instituţiilor de credit cooperatiste la un organism central (CON/2006/42), Cipru, 23.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2006
Orientarea BCE din 3 august 2006 de modificare a Orientării BCE/2005/16 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET)  (BCE/2006/11), JO L 221, 12.8.2006, p. 17.
10/08/2006
Aviz cu privire la rezervele minime (CON/2006/41), Slovenia, 10.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2006
Orientarea BCE din 24 iulie 2006 privind preschimbarea bancnotelor după stabilirea irevocabilă a ratelor (cursurilor) de schimb cu ocazia introducerii monedei euro  (BCE/2006/10), JO L 215, 5.8.2006, p. 44.
03/08/2006
Aviz cu privire la modificarea statutului Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique în privinţa constituirii în favoarea sa de garanţii reale mobiliare asupra creanţelor, în vederea garantării operaţiunilor sale de credit  (CON/2006/40), Belgia, 3.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2006
Aviz cu privire la modificarea componenţei Comisiei de supraveghere bancară  (CON/2006/39), Polonia, 2.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2006
Orientarea BCE din 14 iulie 2006 privind anumite pregătiri în vederea substituirii monedei fiduciare cu moneda euro și privind alimentarea anticipată și alimentarea anticipată secundară cu bancnote și monede metalice euro în afara zonei euro  (BCE/2006/9), JO L 207, 28.7.2006, p. 39.
25/07/2006
Aviz cu privire la instituirea unui regim de protecţie a consumatorilor în cadrul domeniului de exercitare a rolului de supraveghere prudenţială al Banque de Grèce, precum şi cu privire la alte dispoziţii aferente  (CON/2006/38), Grecia, 25.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2006
Aviz cu privire la modificarea cadrului de reglementare aplicabil depozitarului central şi registrului central al valorilor mobiliare (CON/2006/37), Cipru, 11.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/07/2006
Nu mai este în vigoare: Regulamentul (CE) nr. 1027/2006 al BCE din 14 iunie 2006 privind obligațiile de raportare statistică în cazul oficiilor poștale care prestează servicii de virament care primesc depozite de la instituții financiare nemonetare din zona euro  (BCE/2006/8), JO L 184, 6.7.2006, p. 12.
05/07/2006
Aviz cu privire la lărgirea listei de participanţi direcţi la sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare (CON/2006/34), Belgia, 5.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Aviz cu privire la modificarea statutului Central Bank of Cyprus în vederea pregătirii pentru adoptarea euro  (CON/2006/33), Cipru, 28.6.2006.
22/06/2006
Aviz cu privire la modificarea statutului Banque de France (CON/2006/32), Franța, 22.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Aviz cu privire la dispoziţiile ce permit divizarea băncilor societăţi comerciale pe acţiuni în conformitate cu Codul societăţilor comerciale (CON/2006/31), Polonia, 20.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Aviz cu privire la regulamentele Sveriges Riksbank referitoare la cumpărarea şi returnarea de numerar  (CON/2006/30), Suedia, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Aviz cu privire la introducerea euro (CON/2006/29), Slovenia, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Aviz cu privire la redenominarea capitalului şi acţiunilor societăţilor comerciale şi la introducerea acţiunilor fără valoare nominală ca rezultat al introducerii monedei euro (CON/2006/28), Estonia, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Aviz cu privire la modificarea Constituţiei Letoniei în privinţa statusului Latvijas Banka (CON/2006/27), Letonia, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2006
Decizia BCE din 19 mai 2006 de modificare a Deciziei BCE/2001/16 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante începând cu exercițiul financiar 2002  (BCE/2006/7), JO L 148, 2.6.2006, p. 56.
31/05/2006
Aviz cu privire la modificarea obligaţiilor de asigurare a unui minim de lichidităţi (CON/2006/26), Letonia, 31.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2006
Aviz cu privire la introducerea unui sistem de raportare statistică directă pentru balanţa de plăţi şi pentru poziţia investiţională internaţională (CON/2006/25), Belgia, 29.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Aviz cu privire la modificările la legea privind garanţiile financiare (CON/2006/24), Slovenia, 22.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Aviz cu privire la modificarea statutului Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
28/04/2006
Orientarea BCE din 20 aprilie 2006 de modificare a Orientării BCE/2002/7 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale  (BCE/2006/6), JO L 115, 28.4.2006, p. 46.
28/04/2006
Aviz cu privire la codificarea anumitor legi privind emisiunea, confecţionarea, punerea în circulaţie şi comercializarea monedelor metalice (CON/2006/22), Portugalia, 28.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2006
Aviz cu privire la supravegherea sectorului financiar (CON/2006/20), Țările de Jos, 25.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2006
Orientarea BCE din 7 aprilie 2006 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către țările din afara zonei euro și către organizațiile internaționale  (BCE/2006/4), JO L 107, 20.4.2006, p. 54.
03/04/2006
Aviz cu privire la modificarea statutului Latvijas Banka  (CON/2006/19), Letonia, 3.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2006
Acord din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro, de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice și monetare  JO C 73, 25.3.2006, p. 21.
13/03/2006
Aviz cu privire la modificarea statutului Banka Slovenije în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2006/17), Slovenia, 13.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Aviz cu privire la stabilirea temeiului juridic pentru aderarea Lietuvos bankas la modelul băncilor centrale corespondente  (CON/2006/16), Lituania, 10.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2006
Aviz cu privire la integrarea supravegherii sectorului bancar, al pieţelor de capital, al asigurărilor şi a fondurilor de pensii  (CON/2006/15), Polonia, 9.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Aviz cu privire la extinderea bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii şi introducerea unor rate diferenţiate ale rezervelor minime obligatorii (CON/2006/11), Letonia, 23.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru adoptarea euro (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
22/02/2006
Aviz cu privire la modificǎrile cadrului de reglementare aplicabil depozitarului central şi registrului central al valorilor mobiliare (CON/2006/9), Cipru, 22.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2006
Aviz cu privire la termenii şi condiţiile generale, precum şi la reglementările interne ale caselor de compensare pentru instituţiile de credit (CON/2006/7), Ungaria, 20.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Aviz privind competenţele în situaţii de urgenţă şi competenţele SEBC (CON/2006/6), Finlanda, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Aviz cu privire la lărgirea sferei legislaţiei privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare (CON/2006/5), Lituania, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2006
Orientarea BCE din 3 februarie 2006 de modificare a Orientării BCE/2005/5 privind cerințele de raportare statistică ale BCE și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice (BCE/2006/2), JO L 40, 11.2.2006, p. 32.
02/02/2006
Orientarea BCE din 30 decembrie 2005 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului  (BCE/2005/17), JO L 30, 2.2.2006, p. 26.
02/02/2006
Orientarea BCE din 17 noiembrie 2005 de modificare a Orientării BCE/2002/7 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale  (BCE/2005/13), JO L 30, 2.2.2006, p. 1.
27/01/2006
Aviz cu privire la modificarea statutului Central Bank of Cyprus în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2006/4), Cipru, 27.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/01/2006
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 30 decembrie 2005 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET)  (BCE/2005/16), JO L 18, 23.1.2006, p. 1.
13/01/2006
Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii (CON/2006/3), Estonia, 13.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2006
Aviz cu privire la protecţia bancnotelor şi monedelor metalice forint şi euro împotriva reproducerilor ilegale sau neconforme (CON/2006/2), Ungaria, 6.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2006
Aviz cu privire la termenii şi condiţiile generale, precum şi la regulile de operare ale organizaţiilor care desfăşoară activităţi de case de compensare (CON/2006/1), Ungaria, 4.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language