2006

29/12/2006
Opinia w sprawie ustanowienia ram prawnych dla wykrywania fałszerstw oraz sortowania banknotów pod względem jakości (CON/2006/62), Portugalia, 29.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/12/2006
Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dz.U. C 321E z 29.12.2006, str. 1.
20/12/2006
Opinia w sprawie potwierdzania autentyczności monet euro oraz traktowania monet euro jako nie nadających się do ponownego wprowadzenia do obiegu (CON/2006/61), Portugalia, 20.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
Opinia o zmianach statutu Central Bank of Malta związanych z przygotowaniem wprowadzenia euro (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
14/12/2006
Opinia w sprawie wymogów rezerwy obowiązkowej (CON/2006/59), Estonia, 14.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
Wytyczne EBC z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12), Dz.U. L 352 z 13.12.2006, str. 1.
11/12/2006
Decyzja EBC z dnia 24 listopada 2006 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2007 r. (EBC/2006/19), Dz.U. L 348 z 11.12.2006, str. 52.
11/12/2006
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2006/17), Dz.U. L 348 z 11.12.2006, str. 38.
11/12/2006
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2006/16), Dz.U. L 348 z 11.12.2006, str. 1.
11/12/2006
Opinia w sprawie rynków instrumentów finansowych (CON/2006/56), Luksemburg, 11.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Opinia w sprawie wprowadzenia w statucie De Nederlandsche Bank nowych zasad ładu korporacyjnego  (CON/2006/54), Holandia, 7.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2006
Opinia w sprawie uzgodnienia statutu Magyar Nemzeti Bank z prawem wspólnotowym (CON/2006/55), Węgry, 6.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2006
Zalecenie EBC z dnia 13 listopada 2006 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banco de España (EBC/2006/18), Dz.U. C 283 z 21.11.2006, str. 16.
16/11/2006
Opinia w sprawie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi rozliczenia i rozrachunek papierów wartościowych (CON/2006/53), Polska, 16.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
14/11/2006
Opinia w sprawie systemu rozrachunku papierów wartościowych Latvijas Banka (CON/2006/52), Łotwa, 14.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2006
Rozporządzenie (WE) nr 1637/2006 EBC z dnia 2 listopada 2006 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro w Słowenii (EBC/2006/15), Dz.U. L 306 z 7.11.2006, str. 15.
03/11/2006
Opinia w sprawie rozdziału uprawnień pomiędzy organami nadzoru (CON/2006/51), Włochy, 3.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Opinia w sprawie zmian w statucie Central Bank of Cyprus w związku z przygotowaniem do przyjęcia euro (CON/2006/50), Cypr, 26.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2006
Zalecenie EBC z dnia 9 października 2006 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banka Slovenije (EBC/2006/14), Dz.U. C 257 z 25.10.2006, str. 19.
25/10/2006
Zalecenie EBC z dnia 6 października 2006 r. w sprawie przyjęcia niektórych środków dla skuteczniejszej ochrony banknotów euro przed fałszowaniem (EBC/2006/13), Dz.U. C 257 z 25.10.2006, str. 16.
23/10/2006
Opinia w sprawie instrumentów polityki pieniężnej (CON/2006/49), Łotwa, 23.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2006
Akt utracił moc prawną: Uzupełniający kodeks kryteriów etycznych dla członków zarządu EBC Dz.U. C 230 z 23.9.2006, str. 46.
19/09/2006
Opinia w sprawie ogólnej rewizji prawa bankowego (CON/2006/48), Słowenia, 19.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2006
Opinia o niektórych zadaniach Česká národní banka w zakresie ochrony konsumentów  (CON/2006/47), Republika Czeska, 13.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2006
Opinia w sprawie projektowanych przepisów prawa węgierskiego regulujących transakcje płatnicze, usługi płatnicze oraz elektroniczne instrumenty płatnicze (CON/2006/46), Węgry, 30.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2006
Opinia w sprawie reprodukcji banknotów, monet oraz innych symboli pieniężnych w Republice Czeskiej (CON/2006/45), Republika Czeska, 28.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Opinia w sprawie ogólnej nowelizacji statutu Banca d'Italia (CON/2006/44), Włochy, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Opinia w sprawie podstawy prawnej dla wymiany gotówkowej oraz zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro (CON/2006/43), Słowenia, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2006
Opinia w sprawie warunków stowarzyszenia spółdzielczych instytucji kredytowych z organem centralnym (CON/2006/42), Cypr, 23.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2006
Wytyczne EBC z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/16 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2006/11), Dz.U. L 221 z 12.8.2006, str. 17.
10/08/2006
Opinia w sprawie rezerw obowiązkowych (CON/2006/41), Słowenia, 10.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2006
Wytyczne EBC z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wymiany banknotów następującej po nieodwołalnym ustaleniu kursu walutowego w związku z wprowadzeniem waluty euro (EBC/2006/10), Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 44.
03/08/2006
Opinia w sprawie zmian w statucie Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique dotyczących ustanawiania zastawu na jego rzecz jako zabezpieczenia w operacjach kredytowych (CON/2006/40), Belgia, 3.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2006
Opinia w sprawie projektowanej zmiany składu Komisji Nadzoru Bankowego (CON/2006/39), Polska, 2.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
28/07/2006
Wytyczne EBC z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2006/9), Dz.U. L 207 z 28.7.2006, str. 39.
25/07/2006
Opinia w sprawie wprowadzenia regulacji z zakresu ochrony konsumentów w ramach kompetencji Bank of Greece w zakresie nadzoru ostrrożnościowego oraz innych odpowiednich przepisów (CON/2006/38), Grecja, 25.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2006
Opinia w sprawie kursu wymiany pomiędzy euro a tolarem słoweńskim oraz innych środków niezbędnych dla wprowadzenia waluty euro w Słowenii (CON/2006/36), Dz.U. C 163 z 14.7.2006, str. 10.Dodatkowe informacje
14/07/2006
Opinia w sprawie zmiany oraz rozszerzenia programu wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)  (CON/2006/35), Dz.U. C 163 z 14.7.2006, str. 7.Dodatkowe informacje
11/07/2006
Opinia w sprawie zmian regulacji prawnej Centralnego Depozytu oraz Centralnego Rejestru papierów wartościowych (CON/2006/37), Cypr, 11.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/07/2006
Akt utracił moc prawną: Rozporządzenie EBC (WE) nr 1027/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji pocztowych przyjmujących depozyty od rezydentów obszaru euro innych niż monetarne instytucje finansowe (EBC/2006/8), Dz.U. L 184 z 6.7.2006, str. 12.
05/07/2006
Opinia w sprawie poszerzenia listy bezpośrednich uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych (CON/2006/34), Belgia, 5.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Opinia w sprawie zmian w statucie Central Bank of Cyprus w związku z przygotowaniem do przyjęcia euro (CON/2006/33), Cypr, 28.6.2006.
22/06/2006
Opinia w sprawie zmian statutu Banque de France (CON/2006/32), Francja, 22.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Opinia w sprawie przepisów zezwalających na podział banków działających w formie spółki akcyjnej dokonywany na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (CON/2006/31), Polska, 20.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
12/06/2006
Opinia w sprawie przepisów Sveriges Riksbank dotyczących nabywania i zwrotu pieniądza gotówkowego (CON/2006/30), Szwecja, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Opinia w sprawie wprowadzenia euro (CON/2006/29), Słowenia, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Opinia w sprawie redenominacji kapitału i udziałów w spółkach oraz wprowadzenia udziałów pozbawionych wartości nominalnej w związku z wprowadzeniem euro (CON/2006/28), Estonia, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Opinia w sprawie zmian Konstytucji Łotwy dotyczących statusu Latvijas Banka (CON/2006/27), Łotwa, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2006
Decyzja EBC z dnia 19 maja 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2006/7), Dz.U. L 148 z 2.6.2006, str. 56.
31/05/2006
Opinia w sprawie zmian minimalnych standardów płynności  (CON/2006/26), Łotwa, 31.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2006
Opinia w sprawie wprowadzenia systemu bezpośredniej sprawozdawczości statystyki bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (CON/2006/25), Belgia, 29.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Opinia w sprawie zmian do ustawy o zabezpieczeniach finansowych (CON/2006/24), Słowenia, 22.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Opinia w sprawie zmian do statutu Bank Ċentrali ta' Malta/ Central Bank of Malta w związku z przygotowaniem przyjęcia waluty euro (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
09/05/2006
Opinia o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym (CON/2006/21), Dz.U. C 109 z 9.5.2006, str. 10.Dodatkowe informacje
28/04/2006
Wytyczne EBC z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2006/6), Dz.U. L 115 z 28.4.2006, str. 46.
28/04/2006
Opinia w sprawie kodyfikacji różnorodnych aktów prawnych dotyczących emisji i bicia monet oraz wprowadzania do obrotu i handlu  (CON/2006/22), Portugalia, 28.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2006
Zalecenie EBC z dnia 13 kwietnia 2006 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banque de France (EBC/2006/5), Dz.U. C 98 z 26.4.2006, str. 25.
25/04/2006
Opinia w sprawie nadzoru nad sektorem finansowym (CON/2006/20), Holandia, 25.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2006
Wytyczne EBC z dnia 7 kwietnia 2006 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2006/4), Dz.U. L 107 z 20.4.2006, str. 54.Dodatkowe informacje
03/04/2006
Opinia w sprawie zmian statutu Latvijas Banka (CON/2006/19), Łotwa, 3.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2006
Opinia w sprawie znaczącej rewizji statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie (NACE) (CON/2006/18), Dz.U. C 79 z 1.4.2006, str. 31.Dodatkowe informacje
28/03/2006
Decyzja EBC z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2002/11 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2006/3), Dz.U. L 89 z 28.3.2006, str. 56.
25/03/2006
Porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej Dz.U. C 73 z 25.3.2006, str. 21.Dodatkowe informacje
13/03/2006
Opinia w sprawie zmian w statucie Banka Slovenije w związku z przygotowaniem do wprowadzenia waluty euro (CON/2006/17), Słowenia, 13.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Opinia w sprawie podstawy prawnej dla przyłączenia Lietuvos bankas do Modelu Korespondencyjnych Banków Centralnych (CON/2006/16), Litwa, 10.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Opinia w sprawie powołania członka Zarządu EBC (CON/2006/14), Dz.U. C 58 z 10.3.2006, str. 12.Dodatkowe informacje
09/03/2006
Opinia w sprawie konsolidacji nadzoru nad rynkiem bankowym, kapitałowym, ubezpieczeniowym oraz rynkiem funduszy emerytalnych (CON/2006/15), Polska, 9.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
07/03/2006
Opinia w sprawie okresów zbierania danych na użytek Zharmonizowanego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych (ZWCK) (CON/2006/13), Dz.U. C 55 z 7.3.2006, str. 63.Dodatkowe informacje
07/03/2006
Opinia w sprawie rewizji programu przekazywania danych dotyczących rachunków krajowych zgodnych ze standardem ESA95 (CON/2006/12), Dz.U. C 55 z 7.3.2006, str. 61.Dodatkowe informacje
28/02/2006
Opinia w sprawie uchylenia zbędnych przepisów dotyczących Europejskiego Systemu Walutowego (CON/2006/8), Dz.U. C 49 z 28.2.2006, str. 35.Dodatkowe informacje
23/02/2006
Opinia w sprawie poszerzenia bazy aktywów rezerwowych na użytek wymogów rezerwy obowiązkowej oraz wprowadzenia zdywersifikowanych wskaźników rezerwy (CON/2006/11), Łotwa, 23.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Opinia w sprawie ram prawnych dla wprowadzenia euro (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
22/02/2006
Opinia w sprawie zmian do ram prawnych Centralnego Depozytu i Centralnego Rejestru papierów wartościowych (CON/2006/9), Cypr, 22.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2006
Opinia w sprawie ogólnych warunków umów oraz regulacji wewnętrznych izb rozrachunkowych dla instytucji kredytowych (CON/2006/7), Węgry, 20.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Opinia w sprawie szczególnych regulacji dotyczących stanów kryzysowych oraz kompetencji ESBC (CON/2006/6), Finlandia, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Opinia w sprawie poszerzenia zakresu regulacji dotyczącej ostateczności rozrachunku w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (CON/2006/5), Litwa, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2006
Wytyczne EBC z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2006/2), Dz.U. L 40 z 11.2.2006, str. 32.
10/02/2006
Zalecenie EBC z 1 lutego 2006 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Oesterreichische Nationalbank (EBC/2006/1), Dz.U. C 34 z 10.2.2006, str. 30.
02/02/2006
Wytyczne EBC z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2005/17), Dz.U. L 30 z 2.2.2006, str. 26.
02/02/2006
Wytyczne EBC z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2005/13), Dz.U. L 30 z 2.2.2006, str. 1.
27/01/2006
Opinia w sprawie zmian statutu Central Bank of Cyprus w związku z przygotowaniami do wprowadzenia euro (CON/2006/4), Cypr, 27.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/01/2006
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2005/16), Dz.U. L 18 z 23.1.2006, str. 1.
13/01/2006
Opinia w sprawie wymogów rezerwy obowiązkowej (CON/2006/3), Estonia, 13.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2006
Opinia w sprawie ochrony banknotów w walutach forint i euro przeciwko powielaniu w sposób bezprawny lub niezgodny z wymogami (CON/2006/2), Węgry, 6.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2006
Opinia w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania oraz procedur operacyjnych organizacji pełniących funkcję izby rozliczeniowej (CON/2006/1), Węgry, 4.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language