2006

29/12/2006
Advies inzake het opzetten van een kader voor de detectie van vervalsingen en de sortering op fitness van bankbiljetten (CON/2006/62), Portugal, 29.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/12/2006
Geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap PB C 321E van 29.12.2006, blz. 1.
20/12/2006
Advies inzake de authentificatie van euromuntstukken en de behandeling van euromuntstukken die niet voor recirculatie in aanmerking komen (CON/2006/61), Portugal, 20.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
Advies inzake de ter voorbereiding van de aanneming van de Euro gewijzigde Statuten van de Central Bank of Malta (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
14/12/2006
Advies inzake reserveverplichtingen  (CON/2006/59), Estland, 14.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
Richtsnoer van de ECB van 31 augustus 2006 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (ECB/2006/12), PB L 352 van 13.12.2006, blz. 1.
11/12/2006
Beschikking van de ECB van 24 november 2006 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2007 (ECB/2006/19), PB L 348 van 11.12.2006, blz. 52.
11/12/2006
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 10 november 2006 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2006/17), PB L 348 van 11.12.2006, blz. 38.
11/12/2006
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 10 november 2006 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2006/16), PB L 348 van 11.12.2006, blz. 1.
11/12/2006
Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2006/56), Luxemburg, 11.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Advies inzake het opnemen van nieuwe beginselen van corporate governance in de statuten van De Nederlandsche Bank (CON/2006/54), Nederland, 7.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
06/12/2006
Advies inzake afstemming van de statuten van Magyar Nemzeti Bank met Gemeenschapswetgeving (CON/2006/55), Hongarije, 6.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2006
Aanbeveling van de ECB van 13 november 2006 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van Banco de España (ECB/2006/18), PB C 283 van 21.11.2006, blz. 16.
16/11/2006
Advies inzake het toezicht op exploitanten van verrekenings- en vereveningssystemen (CON/2006/53), Polen, 16.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2006
Advies inzake het effectenvereveningssysteem van Latvijas Banka (CON/2006/52), Letland, 14.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2006
Verordening (EG) nr. 1637/2006 van de ECB van 2 november 2006 met betrekking tot overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Slovenië (ECB/2006/15), PB L 306 van 7.11.2006, blz. 15.
03/11/2006
Advies inzake de bevoegdheidsverdeling tussen toezichthoudende autoriteiten (CON/2006/51), Italië, 3.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Central Bank of Cyprus ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2006/50), Cyprus, 26.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2006
Aanbeveling van de ECB van 9 oktober 2006 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije (ECB/2006/14), PB C 257 van 25.10.2006, blz. 19.
25/10/2006
Aanbeveling van de ECB van 6 oktober 2006 betreffende de vaststelling van bepaalde maatregelen om eurobankbiljetten effectiever te beschermen tegen valsemunterij (ECB/2006/13), PB C 257 van 25.10.2006, blz. 16.
23/10/2006
Advies inzake monetaire beleidsinstrumenten (CON/2006/49), Letland, 23.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2006
Niet langer van kracht zijn: Aanvullende code met ethische criteria voor de leden van de directie van de ECB PB C 230 van 23.9.2006, blz. 46.
19/09/2006
Advies inzake de algemene herziening van de bankwet (CON/2006/48), Slovenië, 19.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2006
Advies inzake bepaalde taken van Česká národní banka op het gebied van consumentenbescherming (CON/2006/47), Tsjechië, 13.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2006
Advies inzake Hongaarse ontwerpen van wettelijke bepalingen betreffende betalingstransacties, en betalingsdiensten en instrumenten voor elektronische betaling (CON/2006/46), Hongarije, 30.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2006
Advies inzake de reproductie van bankbiljetten, muntstukken en andere geldsymbolen in de Tsjechische Republiek (CON/2006/45), Tsjechië, 28.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Advies inzake een algemene herziening van de Statuten van Banca d'Italia (CON/2006/44), Italië, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Advies inzake een juridische basis voor de omschakeling naar de chartale euro en bevoorrading vooraf en verdere bevoorrading vooraf (CON/2006/43), Slovenië, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2006
Advies inzake de voorwaarden voor de aansluiting van coöperatieve kredietinstellingen bij een centraal orgaan (CON/2006/42), Cyprus, 23.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2006
Richtsnoer van de ECB van 3 augustus 2006 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/16 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees real-time bruto-vereveningssysteem (TARGET) (ECB/2006/11), PB L 221 van 12.8.2006, blz. 17.
10/08/2006
Advies inzake reserveverplichtingen (CON/2006/41), Slovenië, 10.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2006
Richtsnoer van de ECB van 24 juli 2006 inzake de inwisseling van bankbiljetten na het onherroepelijk vaststellen van de wisselkoersen in verband met de invoering van de euro (ECB/2006/10), PB L 215 van 5.8.2006, blz. 44.
03/08/2006
Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique inzake het inpandneming van schuldvorderingen als onderpand voor krediettransacties (CON/2006/40), België, 3.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
02/08/2006
Advies inzake de gewijzigde samenstelling van de Commissie Toezicht Banksector (CON/2006/39), Polen, 2.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2006
Richtsnoer van de ECB van 14 juli 2006 inzake bepaalde voorbereidingen voor de omschakeling naar de chartale euro en inzake bevoorrading vooraf en verdere bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten en muntstukken buiten het eurogebied (ECB/2006/9), PB L 207 van 28.7.2006, blz. 39.
25/07/2006
Advies inzake de invoering van een regeling betreffende consumentenbescherming binnen het kader van het prudentieel toezicht door de Bank of Greece en andere daarmee verband houdende bepalingen (CON/2006/38), Griekenland, 25.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2006
Advies inzake de omrekeningskoers tussen de euro en de Sloveense tolar en inzake andere voor de invoering van de euro in Slovenië vereiste maatregelen (CON/2006/36), PB C 163 van 14.7.2006, blz. 10.Aanvullende informatie
14/07/2006
Advies inzake een wijziging en uitbreiding van het actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma “PERICLES”) (CON/2006/35), PB C 163 van 14.7.2006, blz. 7.Aanvullende informatie
11/07/2006
Advies inzake wijzigingen van het wettelijk kader betreffende de Centrale Bewaarinstelling en het Centrale Effectenregister  (CON/2006/37), Cyprus, 11.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/07/2006
Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) nr. 1027/2006 van de ECB van 14 juni 2006 betreffende de statistische rapportagevereisten ten aanzien van postcheque- en girodiensten die deposito’s aantrekken van in het eurogebied ingezetenen, niet-monetaire financiële instellingen (ECB/2006/8), PB L 184 van 6.7.2006, blz. 12.
05/07/2006
Advies inzake een verlenging van de lijst van directe deelnemers in effectenafwikkelingssystemen (CON/2006/34), België, 5.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Central Bank of Cyprus ter voorbereiding van de aanneming van de euro  (CON/2006/33), Cyprus, 28.6.2006.
22/06/2006
Advies inzake wijzigingen van de statuten van Banque de France (CON/2006/32), Frankrijk, 22.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Advies inzake bepalingen krachtens welke als naamloze vennootschap operende ondenemingen overeenkomstig de Wet op Ondernemingen kunnen worden opgesplitst (CON/2006/31), Polen, 20.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Advies inzake Sveriges Riksbank’s regelingen betreffende de aankoop en teruggave van cash (CON/2006/30), Zweden, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Advies inzake de invoering van de euro (CON/2006/29), Slovenië, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Advies inzake de redenominatie van het kapitaal en aandelen van ondernemingen en de invoering van aandelen zonder nominale waarde, zulks ten gevolge van de invoering van de euro (CON/2006/28), Estland, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Advies inzake een wijziging van de Grondwet van Litouwen betreffende de status van Latvijas Banka (CON/2006/27), Letland, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2006
Besluit van de ECB van 19 mei 2006 tot wijziging van Besluit ECB/2001/16 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002 (ECB/2006/7), PB L 148 van 2.6.2006, blz. 56.
31/05/2006
Advies inzake wijzigingen van de vereisten betreffende minimumliquiditeit (CON/2006/26), Letland, 31.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2006
Advies inzake de invoering van een systeem van directe rapportage voor statistieken betreffende de betalingsbalans en de externe vermogenspositie (CON/2006/25), België, 29.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Advies inzake wijzigingen van de wet op financiële zekerheden (CON/2006/24), Slovenië, 22.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Central Bank of Malta ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
09/05/2006
Advies inzake betalingsdiensten in de interne markt (CON/2006/21), PB C 109 van 9.5.2006, blz. 10.Aanvullende informatie
28/04/2006
Richtsnoer van de ECB van 20 april 2006 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2002/7 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2006/6), PB L 115 van 28.4.2006, blz. 46.
28/04/2006
Advies inzake de codificatie van een aantal wetten betreffende de uitgifte, het slaan, het in omloop brengen en het op de markt brengen van muntstukken (CON/2006/22), Portugal, 28.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2006
Aanbeveling van de ECB van 13 april 2006 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque de France (ECB/2006/5), PB C 98 van 26.4.2006, blz. 25.
25/04/2006
Advies inzake toezicht op de finanicële sector in Nederland (CON/2006/20), Nederland, 25.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
20/04/2006
Richtsnoer van de ECB van 7 april 2006 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties (ECB/2006/4), PB L 107 van 20.4.2006, blz. 54.Aanvullende informatie
03/04/2006
Advies inzake statutenwijzigingen van Latvijas Banka (CON/2006/19), Letland, 3.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2006
Advies inzake een omvangrijke herziening van de gemeenschappelijke statistische classificatie van economische activiteiten binnen de Gemeenschap (NACE)  (CON/2006/18), PB C 79 van 1.4.2006, blz. 31.Aanvullende informatie
28/03/2006
Besluit van de ECB van 13 maart 2006 tot wijziging van Besluit ECB/2002/11 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2006/3), PB L 89 van 28.3.2006, blz. 56.
25/03/2006
Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd PB C 73 van 25.3.2006, blz. 21.Aanvullende informatie
15/03/2006
Inofficiële geconsolideerde tekst [2 a) - e) en zoals gewijzigd door Richtsnoer ECB/2002/6]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen 15.3.2006.
13/03/2006
Advies inzake wijzigingen van de statuten van Banka Slovenije ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2006/17), Slovenië, 13.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Advies inzake het verschaffen van een rechtsgrondslag voor Lietuvos bankas om toe te treden tot het Correspondentenmodel voor centrale banken (CON/2006/16), Litouwen, 10.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Advies betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2006/14), PB C 58 van 10.3.2006, blz. 12.Aanvullende informatie
09/03/2006
Advies inzake de integratie van het toezicht op de bancaire sector, kapitaalmarkten, verzekerings- en pensioenfondsensector (CON/2006/15), Polen, 9.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2006
Advies inzake de dekking in de tijd van de verzameling van prijzen aangaande het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen  (CON/2006/13), PB C 55 van 7.3.2006, blz. 63.Aanvullende informatie
07/03/2006
Advies inzake de herziening van het ESR95-programma wat de indiening van gegevens van de nationale rekeningen betreft (CON/2006/12), PB C 55 van 7.3.2006, blz. 61.Aanvullende informatie
28/02/2006
Advies inzake de intrekking van achterhaalde wetgeving betreffende het Europees Monetair Stelsel (CON/2006/8), PB C 49 van 28.2.2006, blz. 35.Aanvullende informatie
23/02/2006
Advies inzake het verbreden van de grondslag voor de vereisten betreffende minimumreserves en de invoering van gedifferentieerde reserveratio's (CON/2006/11), Letland, 23.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Advies inzake het juridische kader voor de aanneming van de euro (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
22/02/2006
Advies inzake wijzigingen van het wettelijk kader betreffende de Centrale Bewaarinstelling en het Centrale Effectenregister  (CON/2006/9), Cyprus, 22.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2006
Advies inzake de algemene voorwaarden en interne regelingen van clearing houses voor kredietinstellingen (CON/2006/7), Hongarije, 20.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Advies inzake noodbevoegdheden en bevoegdheden van het ESCB (CON/2006/6), Finland, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Advies inzake de uitbreiding van de werkingssfeer van wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling in betalings- en afwikkelingssystemen (CON/2006/5), Litouwen, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2006
Richtsnoer van de ECB van 3 februari 2006 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/5 inzake de statistische rapportageverplichtingen van de ECB en de procedures voor het uitwisselen van statistische gegevens binnen het Europees Stelsel van centrale banken op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2006/2), PB L 40 van 11.2.2006, blz. 32.
10/02/2006
Aanbeveling van de ECB van 1 februari 2006 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/1), PB C 34 van 10.2.2006, blz. 30.
02/02/2006
Richtsnoer van de ECB van 30 december 2005 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (ECB/2005/17), PB L 30 van 2.2.2006, blz. 26.
02/02/2006
Richtsnoer van de ECB van 17 november 2005 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2002/7 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2005/13), PB L 30 van 2.2.2006, blz. 1.
27/01/2006
Advies inzake de wijzigingen van de statuten van de Central Bank of Cyprus ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2006/4), Cyprus, 27.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/01/2006
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 30 december 2005 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees real-time bruto-vereveningssysteem (TARGET) (ECB/2005/16), PB L 18 van 23.1.2006, blz. 1.
13/01/2006
Advies inzake reserveverplichtingen (CON/2006/3), Estland, 13.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2006
Advies inzake de bescherming van forint en eurobankbiljetten en -muntstukken tegen illegale of niet-conforme reproducties (CON/2006/2), Hongarije, 6.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2006
Advies inzake de algemene voorwaarden en modi operandi van clearing-house organisaties (CON/2006/1), Hongarije, 4.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language