2006

29/12/2006
Opinjoni dwar it-twaqqif ta' qafas għas-sejba ta' flus iffalsifikati u l-għażla tal-karti tal-flus  (CON/2006/62), Il-Portugall, 29.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/12/2006
Verżjonijiet ikkonsolidati tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ĠU C 321E, 29.12.2006, pġ. 1.
20/12/2006
Opinjoni fuq l-awtentikazzjoni tal-muniti euro u t-trattament ta' muniti euro li m'humiex tajbin għar-riċiklaġġ (CON/2006/61), Il-Portugall, 20.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Bank Ċentrali ta' Malta bi preparazzjoni għall-adozzjoni ta' l-euro (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
14/12/2006
Opinjoni fuq il-ħtiġijiet ta' riżerva minima (CON/2006/59), L-Estonja, 14.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
Linja ta’ Gwida tal-BĊE tal-31 t’Awwissu, 2006 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja ta’ l-Eurosistema (BĊE/2006/12), ĠU L 352, 13.12.2006, pġ. 1.
11/12/2006
Deċiżjoni tal-BĊE ta’ l-24 ta’ Novembru, 2006 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2007 (BĊE/2006/19), ĠU L 348, 11.12.2006, pġ. 52.
11/12/2006
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE ta' l-10 ta' Novembru, 2006, dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE (BĊE/2006/17), ĠU L 348, 11.12.2006, pġ. 38.
11/12/2006
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE ta' l-10 ta' Novembru, 2006, dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2006/16), ĠU L 348, 11.12.2006, pġ. 1.
11/12/2006
Opinjoni dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji  (CON/2006/56), Il-Lussemburgu, 11.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Opinjoni dwar l-inkorporazzjoni ta' prinċipji ġodda ta' governanza tal-kumpaniji fl-istatuti tad-De Nederlandsche Bank  (CON/2006/54), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 7.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2006
Opinjoni dwar l-allinjament ta' l-istatuti tal-Magyar Nemzeti Bank mal-liġi tal-Komunita`.  (CON/2006/55), L-Ungerija, 6.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2006
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-13 ta' Novembru, 2006, lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banco de España (BĊE/2006/18), ĠU C 283, 21.11.2006, pġ. 16.
16/11/2006
Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' l-operaturi ta' l-ikklerjar u l-ħlas (CON/2006/53), Il-Polonja, 16.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2006
Opinjoni dwar is-sistema ta' ħlas ta' titoli tal-Latvijas Banka  (CON/2006/52), Il-Latvja, 14.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2006
Regolament (KE) Nru. 1637/2006 tal-BĊE tat-2 ta' Novembru, 2006, dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għall-applikazzjoni tar-riżervi minimi mill-BĊE wara l-introduzzjoni ta' l-euro fis-Slovenja (BĊE/2006/15), ĠU L 306, 7.11.2006, pġ. 15.
03/11/2006
Opinjoni dwar l-allokazzjoni tas-setgħat bejn awtoritajiet superviżorji  (CON/2006/51), L-Italja, 3.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Bank Ċentrali ta' Ċipru fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro (CON/2006/50), Ċipru, 26.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2006
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tad-9 t'Ottubru, 2006, lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banka Slovenije (BĊE/2006/14), ĠU C 257, 25.10.2006, pġ. 19.
25/10/2006
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-6 t'Ottubru, 2006, dwar l-adozzjoni ta' ċerti miżuri għall-protezzjoni tal-karti tal-flus euro b'mod aktar effettiv kontra l-iffalsifikar (BĊE/2006/13), ĠU C 257, 25.10.2006, pġ. 16.
23/10/2006
Opinjoni dwar strumenti tal-politika monetarja  (CON/2006/49), Il-Latvja, 23.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2006
Mhux aktar fis-seħħ: Kodiċi supplimentari ta' kriterji ta' etika għall-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE ĠU C 230, 23.9.2006, pġ. 46.
19/09/2006
Opinjoni dwar reviżjoni ġenerali tal-liġi dwar il-kummerċ bankarju (CON/2006/48), Is-Slovenja, 19.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2006
Opinjoni dwar ċerti ħidmiet taċ-Česká národní banka tasks fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur  (CON/2006/47), Ir-Repubblika Ċeka, 13.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2006
Opinjoni dwar abbozz ta' leġiżlazzjoni Ungeriża li tiggverna tranżazzjonijiet ta' ħlas, u servizzi ta' ħlas u strumenti ta' ħlas elettroniku  (CON/2006/46), L-Ungerija, 30.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2006
Opinjoni dwar ir-riproduzzjoni tal-karti tal-flus, muniti u simboli oħra tal-flus fir-Repubblika Ċeka  (CON/2006/45), Ir-Repubblika Ċeka, 28.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Opinjoni dwar reviżjoni ġenerali ta’ l-istatuti tal-Banca d'Italia (CON/2006/44), L-Italja, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Opinjoni dwar bażi legali għat-tibdil tal-flus kontanti euro u l-frontloading u s-sub-frontloading  (CON/2006/43), Is-Slovenja, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2006
Opinjoni dwar it-termini u l-kondizzjonijiet ta' l-affiljazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu kooperattivi ma' korp ċentrali (CON/2006/42), Ċipru, 23.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2006
Linja ta' Gwida tal-BĊE tat-3 ta’ Awwissu, 2006 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2005/16 dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) (‘TARGET’) (BĊE/2006/11), ĠU L 221, 12.8.2006, pġ. 17.
10/08/2006
Opinjoni fuq ir-riżervi minimi (CON/2006/41), Is-Slovenja, 10.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2006
Linja ta' Gwida tal-BĊE ta' l-24 ta' Lulju, 2006, dwar it-tisrif tal-karti tal-flus wara l-iffissar irrevokabbli tar-rati tal-kambju b'konnessjoni ma' l-introduzzjoni ta' l-euro (BĊE/2006/10), ĠU L 215, 5.8.2006, pġ. 44.
03/08/2006
Opinjoni dwar emenda ta' l-istatuti tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique fir-rigward ta' l-irhin ta' klejms lill-istess bank bħala garanzija għall-operazzjonijiet ta' kreditu tiegħu (CON/2006/40), Il-Belġju, 3.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2006
Opinjoni dwar bidla fil-kompożizzjoni tal-Kummissjoni għas-Superviżjoni tal-Kummerċ Bankarju (CON/2006/39), Il-Polonja, 2.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2006
Linja ta' Gwida tal-BĊE ta' l-14 ta' Lulju, 2006, dwar ċerti preparazzjonijiet għat-tibdil tal-flus kontanti euro u dwar il-frontloading u s-subfrontloading tal-karti tal-flus u muniti euro barra ż-żona tal-euro (BĊE/2006/9), ĠU L 207, 28.7.2006, pġ. 39.
25/07/2006
Opinjoni dwar it-twaqqif ta' reġim għall-protezzjoni tal-konsumatur fi ħdan l-iskop tar-rwol superviżorju prudenti tal-Bank of Greece u dwar dispożizzjonijiet oħra relatati  (CON/2006/38), Il-Greċja, 25.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2006
Opinjoni dwar ir-rata ta' konverżjoni bejn il-euro u t-tolar Sloven u dwar miżuri oħra meħtieġa għall-introduzzjoni tal-euro fis-Slovenja (CON/2006/36), ĠU C 163, 14.7.2006, pġ. 10.Aktar tagħrif
14/07/2006
Opinjoni dwar l-emenda ta' u dwar l-estensjoni tal-programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm 'Pericles')  (CON/2006/35), ĠU C 163, 14.7.2006, pġ. 7.Aktar tagħrif
11/07/2006
Opinjoni dwar l-emendi tal-qafas regolatorju tad-Depożitarju Ċentrali u r-Reġistru Ċentrali għat-titoli  (CON/2006/37), Ċipru, 11.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/07/2006
Mhux aktar fis-seħħ: Regolament (KE) Nru 1027/2006 tal-BĊE ta' l-14 ta' Ġunju, 2006, dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika fir-rigward ta' istituzzjonijiet ġiro ta' l-uffiċċju tal-posta, li jirċievu depożiti minn istituzzjonijiet finanzjarji mhux monetarji residenti fiż-żona ta' l-euro (BĊE/2006/8), ĠU L 184, 6.7.2006, pġ. 12.
05/07/2006
Opinjoni dwar estensjoni tal-lista ta' parteċipanti diretti f'sistemi ta' ħlas ta' titoli  (CON/2006/34), Il-Belġju, 5.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Bank Ċentrali ta' Ċipru fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro (CON/2006/33), Ċipru, 28.6.2006.
22/06/2006
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Banque de France (CON/2006/32), Franza, 22.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Opinjoni dwar dispożizzjonijiet li jħallu lill-banek joperaw bħala kumpaniji 'joint stock', biex jinqasamu skond il-Kodiċi tal-Kumpaniji  (CON/2006/31), Il-Polonja, 20.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Opinjoni dwar ir-regolamenti ta' l-iSveriges Riksbank fir-rigward tax-xiri u r-radd lura tal-flus kontanti  (CON/2006/30), L-Isvezja, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/2006/29), Is-Slovenja, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Opinjoni dwar ir-ridenominazzjoni tal-kapital u ta' l-ishma tal-kumpaniji, u dwar l-introduzzjoni ta' ishma b'valur 'no-par' bħala riżultat ta' l-introduzzjoni tal-euro (CON/2006/28), L-Estonja, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Opinjoni dwar emenda tal-Kostituzzjoni Latvjana fir-rigward ta' l-istatus tal-Latvijas Banka (CON/2006/27), Il-Latvja, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2006
Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta' Mejju, 2006, li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/16 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta' l-Istati Membri parteċipanti mis-sena finanzjarja 2002 (BĊE/2006/7), ĠU L 148, 2.6.2006, pġ. 56.
31/05/2006
Opinjoni dwar l-emendi tar-rekwiżiti tal-likwidità minima (CON/2006/26), Il-Latvja, 31.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2006
Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' sistema ta' rappurtar dirett għal statistika tal-bilanċ tal-ħlasijiet u għal statistika tal-qagħda internazzjonali ta' l-investiment  (CON/2006/25), Il-Belġju, 29.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Opinjoni dwar l-emendi tal-liġi dwar il-garanziji finanzjarji  (CON/2006/24), Is-Slovenja, 22.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Bank Ċentrali ta' Malta fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
09/05/2006
Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas fis-suq intern (CON/2006/21), ĠU C 109, 9.5.2006, pġ. 10.Aktar tagħrif
28/04/2006
Linja ta' Gwida tal-BĊE ta' l-20 ta' April, 2006, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2002/7 dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji trimestrali (BĊE/2006/6), ĠU L 115, 28.4.2006, pġ. 46.
28/04/2006
Opinjoni dwar il-kodifikazzjoni ta' diversi liġijiet dwar il-ħruġ, iz-zekkar, it-tqegħid fiċ-ċirkolazzjoni u l-promozzjoni tal-muniti  (CON/2006/22), Il-Portugall, 28.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2006
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-13 ta' April, 2006, lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banque de France (BĊE/2006/5), ĠU C 98, 26.4.2006, pġ. 25.
25/04/2006
Opinjoni dwar is-superviżjoni tas-settur finanzjarju  (CON/2006/20), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 25.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2006
Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-7 ta' April, 2006, dwar l-għoti ta' servizzi ta' immaniġġar ta' riżervi f'euro mill-Eurosistema għal banek ċentrali u pajjiżi li jinsabu barra ż-żona tal-euro, u għal organizzazzjonijiet internazzjonali (BĊE/2006/4), ĠU L 107, 20.4.2006, pġ. 54.Aktar tagħrif
03/04/2006
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Latvijas Banka. (CON/2006/19), Il-Latvja, 3.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2006
Opinjoni dwar reviżjoni prinċipali tal-klassifikazzjoni ta' statistika komuni ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunita` (NACE)  (CON/2006/18), ĠU C 79, 1.4.2006, pġ. 31.Aktar tagħrif
28/03/2006
Deċiżjoni tal-BĊE tat-13 ta’ Marzu, 2006 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2002/11 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE (BĊE/2006/3), ĠU L 89, 28.3.2006, pġ. 56.
25/03/2006
Ftehim tas-16 ta' Marzu, 2006, bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali ta' l-Istati Membri barra ż-żona tal-euro li jistabbilixxi l-proċeduri operattivi għal mekkaniżmu tar-rata tal-kambju fit-tielet stadju ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja  ĠU C 73, 25.3.2006, pġ. 21.Aktar tagħrif
13/03/2006
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Banka Slovenije fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro (CON/2006/17), Is-Slovenja, 13.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Opinjoni dwar l-istabbilment ta' bażi legali għal Lietuvos bankas biex jissieħeb mal-mudell tal-bank ċentrali korrispondenti  (CON/2006/16), Il-Litwanja, 10.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Opinjoni dwar il-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2006/14), ĠU C 58, 10.3.2006, pġ. 12.
09/03/2006
Opinjoni dwar l-integrazzjoni tas-sorveljanza tal-banek, tas-swieq kapitali, u tal-fondi ta' l-assigurazzjoni u tal-pensjoni (CON/2006/15), Il-Polonja, 9.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2006
Opinjoni dwar il-kopertura temporali tal-ġbir tal-prezzijiet fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP) (CON/2006/13), ĠU C 55, 7.3.2006, pġ. 63.Aktar tagħrif
07/03/2006
Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-programm ta' trasmissjoni ESA95 tad-data tal-kontijiet nazzjonali  (CON/2006/12), ĠU C 55, 7.3.2006, pġ. 61.Aktar tagħrif
28/02/2006
Opinjoni dwar ir-revoka ta' leġiżlazzjoni li m'għadhiex tintuża dwar is-Sistema Monetarja Ewropea  (CON/2006/8), ĠU C 49, 28.2.2006, pġ. 35.
23/02/2006
Opinjoni dwar it-tkabbir tal-bażi tar-riżerva għall-obbligi tar-riżerva minima u dwar l-introduzzjoni ta' proporzjonijiet ddivrenzjati tar-riżerva  (CON/2006/11), Il-Latvja, 23.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Opinjoni dwar il-qafas legali għall-adozzjoni ta' l-euro  (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
22/02/2006
Opinjoni dwar l-emendi tal-qafas regolatorju tad-Depożitorju Ċentrali u r-Reġistru Ċentrali tat-titoli  (CON/2006/9), Ċipru, 22.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2006
Opinjoni dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali u r-regoli interni tal-kmamar ta' ikklerjar għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2006/7), L-Ungerija, 20.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Opinjoni dwar il-poteri ta' emerġenza u kompetenzi tas-SEBĊ  (CON/2006/6), Il-Finlandja, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Opinjoni dwar estensjoni ta' l-iskop tal-leġiżlazzjoni dwar il-finalita` tal-ħlas f'sistemi ta' ħlas u ta' ftehim ta' titoli (CON/2006/5), Il-Litwanja, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2006
Linja ta' Gwida tal-BĊE tat-3 ta' Frar, 2006, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2005/5 dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika tal-BĊE u l-proċeduri għall-iskambju ta' informazzjoni statistika fi ħdan is-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali fil-qasam ta' l-istatistika tal-finanzi tal-gvern (BĊE/2006/2), ĠU L 40, 11.2.2006, pġ. 32.
10/02/2006
Rakkomandazzjoni tal-BĊE ta' l-1 ta' Frar, 2006, lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta' l-Oesterreichische Nationalbank (BĊE/2006/1), ĠU C 34, 10.2.2006, pġ. 30.
02/02/2006
Linja ta' Gwida tal-BĊE tat-30 ta' Diċembru, 2005 li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja ta' l-Eurosistema (BĊE/2005/17), ĠU L 30, 2.2.2006, pġ. 26.
02/02/2006
Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-17 ta' Novembru, 2005 li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2002/7 dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji trimestrali (BĊE/2005/13), ĠU L 30, 2.2.2006, pġ. 1.
27/01/2006
Opinjoni dwar emendi ta' l-istatuti tal-Bank Ċentrali ta' Ċipru fil-preparazzjoni għall-adozzjoni ta' l-euro (CON/2006/4), Ċipru, 27.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/01/2006
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tat-30 ta' Diċembru, 2005 dwar it-Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (BĊE/2005/16), ĠU L 18, 23.1.2006, pġ. 1.
13/01/2006
Opinjoni dwar obbligi ta' riżervi minimi (CON/2006/3), L-Estonja, 13.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2006
Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-karti tal-flus u muniti forint u euro kontra riproduzzjonijiet illegali jew mhux konformi. (CON/2006/2), L-Ungerija, 6.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2006
Opinjoni dwar it-termini ġenerali u l-kundizzjonijiet, u r-regoli dwar l-operat ta' organizzazzjonijiet li jipprovdu attivitajiet ta' kamra ta' l-ikklerjar  (CON/2006/1), L-Ungerija, 4.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language