2006

29/12/2006
Atzinums par pamatnoteikumu izveidi viltojumu atklāšanai un banknošu šķirošanai pēc to derīguma. (CON/2006/62), Portugāle, 29.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/12/2006
Līguma par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma konsolidētās versijas OV C 321E, 29.12.2006, 1. lpp..
20/12/2006
Atzinums par euro monētu autentificēšanu un darbībām ar laišanai atkārtotā apgrozībā nederīgām euro monētām (CON/2006/61), Portugāle, 20.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
Atzinums par grozījumiem Central Bank of Malta statūtos saistībā ar sagatavošanos euro ieviešanai (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
14/12/2006
Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/2006/59), Igaunija, 14.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
ECB Pamatnostādne (2006. gada 31. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (ECB/2006/12), OV L 352, 13.12.2006, 1. lpp..
11/12/2006
ECB Lēmums (2006. gada 24. novembris) par 2007. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2006/19), OV L 348, 11.12.2006, 52. lpp..
11/12/2006
uz sākumu: ECB Lēmums (2006. gada 10. novembris) par ECB gada pārskatiem (ECB/2006/17), OV L 348, 11.12.2006, 38. lpp..
11/12/2006
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2006. gada 10. novembris) par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2006/16), OV L 348, 11.12.2006, 1. lpp..
11/12/2006
Atzinums par finanšu instrumentu tirgiem (CON/2006/56), Luksemburga, 11.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Atzinums par jaunu korporatīvās vadības principu iekļaušanu De Nederlandsche Bank Statūtos (CON/2006/54), Nīderlande, 7.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2006
Atzinums par Magyar Nemzeti Bank Statūtu saskaņošanu ar Kopienas tiesību aktiem (CON/2006/55), Ungārija, 6.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2006
ECB Ieteikums (2006. gada 13. novembris) — Eiropas Savienības Padomei par Banco de España ārējo revidentu (ECB/2006/18), OV C 283, 21.11.2006, 16. lpp..
16/11/2006
Atzinums par klīringa un norēķinu sistēmu operatoru uzraudzību' (CON/2006/53), Polija, 16.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2006
Atzinums par Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmu (CON/2006/52), Latvija, 14.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
07/11/2006
ECB Regula (EK) Nr. 1637/2006 (2006. gada 2. novembris) par pārejas noteikumiem ECB veiktajai obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Slovēnijā (ECB/2006/15), OV L 306, 7.11.2006, 15. lpp..
03/11/2006
Atzinums par uzraudzības iestāžu pilnvaru sadalījumu (CON/2006/51), Itālija, 3.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Atzinums par grozījumiem Kipras Centrālās bankas statūtos, gatavojoties euro ieviešanai (CON/2006/50), Kipra, 26.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2006
ECB ieteikums (2006. gada 9. oktobris) — Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējo revidentu (ECB/2006/14), OV C 257, 25.10.2006, 19. lpp..
25/10/2006
ECB ieteikums (2006. gada 6. oktobris) par dažiem pasākumiem euro banknošu efektīvākai aizsardzībai pret viltošanu (ECB/2006/13), OV C 257, 25.10.2006, 16. lpp..
23/10/2006
Atzinums par monetārās politikas instrumentiem (CON/2006/49), Latvija, 23.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
23/09/2006
uz sākumu: ECB Valdes locekļu ētikas papildkodekss OV C 230, 23.9.2006, 46. lpp..
19/09/2006
Atzinums par banku likuma vispārēju pārskatīšanu (CON/2006/48), Slovēnija, 19.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2006
Atzinums par dažiem Česká národní banka uzdevumiem patērētāju aizsardzības jomā (CON/2006/47), Čehijas Republika, 13.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2006
Atzinums par Ungārijas tiesību aktu projektiem, kuri regulē maksājumu darījumus, maksājumu pakalpojumus un elektroniskos maksājumu instrumentus (CON/2006/46), Ungārija, 30.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2006
Atzinums par banknošu, monētu un citu naudas simbolu attēlošanu Čehijas Republikā (CON/2006/45), Čehijas Republika, 28.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Atzinums par Banca d'Italia statūtu pārskatīšanu (CON/2006/44), Itālija, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Atzinums par tiesisko pamatu pārejai uz euro skaidru naudu, kā arī banknošu priekšpiegādei un tās otrajai fāzei (CON/2006/43), Slovēnija, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2006
Atzinums par kooperatīvo kredītiestāžu, kurām ir galvenā iestāde, piesaistīšanas noteikumiem un nosacījumiem (CON/2006/42), Kipra, 23.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2006
ECB Pamatnostādne (2006. gada 3. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2005/16 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) (ECB/2006/11), OV L 221, 12.8.2006, 17. lpp..
10/08/2006
Atzinums par obligātajām rezervēm (CON/2006/41), Slovēnija, 10.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2006
ECB Pamatnostādne (2006. gada 24. jūlijs) par banknošu apmaiņu pēc valūtas kursu neatsaucamas fiksēšanas saistībā ar euro ieviešanu (ECB/2006/10), OV L 215, 5.8.2006, 44. lpp..
03/08/2006
Atzinums par grozíjumiem Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statūtos attiecībā uz prasījumu ieķīlāšanu kā nodrošinājumu tās kredītoperācijās  (CON/2006/40), Beļģija, 3.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2006
Atzinums par Banku uzraudzības komisijas sastāva maiņu (CON/2006/39), Polija, 2.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2006
ECB Pamatnostādne (2006. gada 14. jūlijs) par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas (ECB/2006/9), OV L 207, 28.7.2006, 39. lpp..
25/07/2006
Atzinums par patērētāju aizsardzības režīma izveidi Bank of Greece uzraudzības kompetences ietvaros un citiem saistītajiem noteikumiem (CON/2006/38), Grieķija, 25.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2006
Atzinums par euro un Slovēnijas tolara maiņas kursu un citiem euro ieviešanai Slovēnijā vajadzīgajiem pasākumiem (CON/2006/36), OV C 163, 14.7.2006, 10. lpp..Papildus informācija
14/07/2006
Atzinums par grozījumiem apmaiņas, atbalsta un mācību programmā euro aizsardzībai pret viltošanu („Perikla” programmā) un šīs programmas turpināšanu (CON/2006/35), OV C 163, 14.7.2006, 7. lpp..Papildus informācija
11/07/2006
Atzinums par grozījumiem Centrālā depozitārija un Centrālā vērtspapīru reģistra darbības regulējumā (CON/2006/37), Kipra, 11.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/07/2006
uz sākumu: ECB Regula (EK) Nr. 1027/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par statistikas ziņošanas prasībām pasta žironorēķinu iestādēm, kas pieņem noguldījumus no euro zonas rezidentiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (ECB/2006/8), OV L 184, 6.7.2006, 12. lpp..
05/07/2006
Atzinums par vērtspapīru norēķinu sistēmu tiešo dalībnieku saraksta paplašināšanu (CON/2006/34), Beļģija, 5.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Atzinums par grozījumiem Kipras Centrālās bankas statūtos, gatavojoties euro ieviešanai (CON/2006/33), Kipra, 28.6.2006.
22/06/2006
Atzinums par Banque de France statūtu grozījumiem  (CON/2006/32), Francija, 22.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Atzinums par noteikumiem, kas ļauj bankām, kuras darbojas kā akciju sabiedrības, sadalīties saskaņā ar Likumu par sabiedrībām  (CON/2006/31), Polija, 20.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Atzinums par Sveriges Riksbank noteikumiem par skaidras naudas pirkšanu un atgriešanu (CON/2006/30), Zviedrija, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Atzinums par euro ieviešanu (CON/2006/29), Slovēnija, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Atzinums par uzņēmumu kapitāla un akciju denominācijas maiņu un akciju bez nominālvērtības ieviešanu euro piņemšanas rezultātā (CON/2006/28), Igaunija, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Atzinums par grozījumiem Latvijas Satversmē attiecībā uz Latvijas Bankas statusu (CON/2006/27), Latvija, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
02/06/2006
ECB lēmums (2006. gada 19. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2001/16 par iesaistīto dalībvalstu centrālo banku monetārā ienākuma sadali no 2002. finanšu gada (ECB/2006/7), OV L 148, 2.6.2006, 56. lpp..
31/05/2006
Atzinums par grozījumiem minimālajās likviditātes prasībās (CON/2006/26), Latvija, 31.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
29/05/2006
Atzinums par tiešās ziņošanas sistēmas ieviešanu maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikā (CON/2006/25), Beļģija, 29.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Atzinums par grozījumiem likumā par finanšu nodrošinājumu (CON/2006/24), Slovēnija, 22.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Atzinums par grozījumiem Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta statūtos, gatavojoties euro ieviešanai (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
09/05/2006
Atzinums par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (CON/2006/21), OV C 109, 9.5.2006, 10. lpp..Papildus informācija
28/04/2006
ECB pamatnostādne (2006. gada 20. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par ECB statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu kontu jomā (ECB/2006/6), OV L 115, 28.4.2006, 46. lpp..
28/04/2006
Atzinums par dažādu likumu kodifikāciju, kas attiecas uz monētu emisiju, kalšanu, laišanu apgrozībā un tirdzniecību (CON/2006/22), Portugāle, 28.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2006
ECB ieteikums (2006. gada 13. aprīlis) Eiropas Savienības Padomei par Banque de France ārējo revidentu (ECB/2006/5), OV C 98, 26.4.2006, 25. lpp..
25/04/2006
Atzinums par finanšu nozares uzraudzību (CON/2006/20), Nīderlande, 25.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2006
ECB pamatnostādne (2006. gada 7. aprīlis) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (ECB/2006/4), OV L 107, 20.4.2006, 54. lpp..Papildus informācija
12/04/2006
Labojums 2006. gada 16. marta Līgumā starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras OV C 89, 12.4.2006, 9. lpp..
12/04/2006
Labojums Atzinumā par ekonomiskās darbības kopējās statistiskās klasifikācijas Kopienā (NACE) ievērojamu pārskatīšanu OV C 89, 12.4.2006, 9. lpp..
03/04/2006
Atzinums par grozījumiem likumā Par Latvijas Banku  (CON/2006/19), Latvija, 3.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
01/04/2006
Atzinums par ekonomiskās darbības kopējās statistiskās klasifikācijas Kopienā (NACE) ievērojamu pārskatīšanu (CON/2006/18), OV C 79, 1.4.2006, 31. lpp..Papildus informācija
28/03/2006
ECB lēmums (2006. gada 13. marts), ar ko groza Lēmumu ECB/2002/11 par ECB gada pārskatu (ECB/2006/3), OV L 89, 28.3.2006, 56. lpp..
25/03/2006
Līgums (2006. gada 16. marts) starp ECB un ārpus eiro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras OV C 73, 25.3.2006, 21. lpp..Papildus informācija
13/03/2006
Atzinums par grozījumiem Banka Slovenije statūtos, gatavojoties euro pieņemšanai (CON/2006/17), Slovēnija, 13.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Atzinums par tiesiskās bāzes izveidošanu, lai Lietuvos bankas varētu pievienoties centrālās korespondentbankas modelim (CON/2006/16), Lietuva, 10.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Atzinums par ECB Valdes locekļa iecelšanu (CON/2006/14), OV C 58, 10.3.2006, 12. lpp..Papildus informācija
09/03/2006
Atzinums par banku, kapitāla tirgu, apdrošināšanas un pensiju fondu uzraudzības integrāciju (CON/2006/15), Polija, 9.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2006
Atzinums par cenu datu vākšanas periodu saskaņotā patēriņa cenu indeksa vajadzībām (CON/2006/13), OV C 55, 7.3.2006, 63. lpp..Papildus informācija
07/03/2006
Atzinums par EKS 95 nacionālo kontu datu nosūtīšanas programmmas pārskatīšanu (CON/2006/12), OV C 55, 7.3.2006, 61. lpp..Papildus informācija
28/02/2006
Atzinums par novecojušo tiesību aktu atcelšanu attiecībā uz Eiropas monetāro sistēmu (CON/2006/8), OV C 49, 28.2.2006, 35. lpp..Papildus informācija
23/02/2006
Atzinums par obligāto rezervju prasības rezervju bāzes paplašināšanu un atšķirīgas rezervju normas ieviešanu (CON/2006/11), Latvija, 23.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
23/02/2006
Atzinums par euro pieņemšanas tiesisko regulējumu (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
22/02/2006
Atzinums par grozījumiem Centrālā depozitārija un Centrālā vērtspapīru reģistra darbības regulējumā (CON/2006/9), Kipra, 22.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2006
Atzinums par kredītiestāžu klīringa institūciju vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem un iekšējiem noteikumiem (CON/2006/7), Ungārija, 20.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Atzinums par ārkārtas pilnvarām un ECBS kompetenci (CON/2006/6), Somija, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Atzinums par piemērošanas jomas paplašinājumu tiesību aktiem, kas attiecas uz norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (CON/2006/5), Lietuva, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2006
ECB Pamatnostādne (2006. gada 3. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2005/5 par ECB statistikas ziņošanas prasībām un statistikas informācijas sniegšanas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā (ECB/2006/2), OV L 40, 11.2.2006, 32. lpp..
10/02/2006
ECB Ieteikums (2006. gada 1. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem (ECB/2006/1), OV C 34, 10.2.2006, 30. lpp..
02/02/2006
ECB pamatnostādne (2005. gada 30. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (ECB/2005/17), OV L 30, 2.2.2006, 26. lpp..
02/02/2006
ECB pamatnostādne (2005. gada 17. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par ECB statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu kontu jomā (ECB/2005/13), OV L 30, 2.2.2006, 1. lpp..
27/01/2006
Atzinums par grozījumiem Central Bank of Cyprus statūtos, gatavojoties euro pieņemšanai (CON/2006/4), Kipra, 27.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/01/2006
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2005. gada 30. decembris) par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) (ECB/2005/16), OV L 18, 23.1.2006, 1. lpp..
13/01/2006
Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/2006/3), Igaunija, 13.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2006
Atzinums par forinta un euro banknošu un monētu aizsardzību pret nelegālu vai neatbilstošu reprodukciju (CON/2006/2), Ungārija, 6.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2006
Atzinums par to organizāciju vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības noteikumiem, kuras veic klīringa centra darbības (CON/2006/1), Ungārija, 4.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language