2006

29/12/2006
Nuomonė dėl padirbtų banknotų aptikimo ir apyvartai tinkamų banknotų rūšiavimo sistemos sukūrimo (CON/2006/62), Portugalija, 2006 12 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/12/2006
Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties suvestinės redakcijos OL C 321E, 2006 12 29, p. 1.
20/12/2006
Nuomonė dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir pakartotiniam išleidimui į apyvartą netinkamų euro monetų tvarkymo (CON/2006/61), Portugalija, 2006 12 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
Nuomonė dėl Central Bank of Malta statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2006/58), Malta, 2006 12 15.
14/12/2006
Nuomonė dėl minimalių privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2006/59), Estija, 2006 12 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
2006 m. rugpjūčio 31 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2006/12), OL L 352, 2006 12 13, p. 1.
11/12/2006
2006 m. lapkričio 24 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2007 metais patvirtinimo (ECB/2006/19), OL L 348, 2006 12 11, p. 52.
11/12/2006
Nebegalioja: 2006 m. lapkričio 10 d. ECB sprendimas dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2006/17), OL L 348, 2006 12 11, p. 38.
11/12/2006
Nebegalioja: 2006 m. lapkričio 10 d. ECB gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16), OL L 348, 2006 12 11, p. 1.
11/12/2006
Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2006/56), Liuksemburgas, 2006 12 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Nuomonė dėl naujų valdymo principų įtraukimo į De Nederlandsche Bank įstatymus (CON/2006/54), Nyderlandai, 2006 12 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2006
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymų suderinimo su Bendrijos teise (CON/2006/55), Vengrija, 2006 12 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2006
2006 m. lapkričio 13 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de España išorės auditoriaus (ECB/2006/18), OL C 283, 2006 11 21, p. 16.
16/11/2006
Nuomonė dėl kliringo ir atsiskaitymo operatorių priežiūros (CON/2006/53), Lenkija, 2006 11 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2006
Nuomonė dėl Latvijas Banka vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos (CON/2006/52), Latvija, 2006 11 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2006
2006 m. lapkričio 2 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 1637/2006 dėl ECB nustatytų privalomųjų atsargų taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Slovėnijoje (ECB/2006/15), OL L 306, 2006 11 7, p. 15.
03/11/2006
Nuomonė dėl įgaliojimų paskirstymo tarp priežiūros institucijų (CON/2006/51), Italija, 2006 11 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2006/50), Kipras, 2006 10 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2006
2006 spalio 9 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai, dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus (ECB/2006/14), OL C 257, 2006 10 25, p. 19.
25/10/2006
2006 m. spalio 6 d. ECB rekomendacija dėl tam tikrų priemonių, reikalingų efektyvesnei eurų banknotų apsaugai nuo padirbinėjimo, nustatymo (ECB/2006/13), OL C 257, 2006 10 25, p. 16.
23/10/2006
Nuomonė dėl pinigų politikos priemonių (CON/2006/49), Latvija, 2006 10 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2006
Nebegalioja: ECB vykdomosios valdybos narių papildomas etikos kodeksas OL C 230, 2006 9 23, p. 46.
19/09/2006
Nuomonė dėl bendro bankininkystės teisės peržiūrėjimo (CON/2006/48), Slovėnija, 2006 9 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2006
Nuomonė dėl tam tikrų Česká národní banka uždavinių vartotojų apsaugos srityje (CON/2006/47), Čekija, 2006 9 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2006
Nuomonė dėl Vengrijos teisinių nuostatų projekto, reglamentuojančio mokėjimo operacijas, bei mokėjimo paslaugų ir elektroninių mokėjimo priemonių (CON/2006/46), Vengrija, 2006 8 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2006
Nuomonė dėl banknotų, monetų ir kitų pinigų simbolių atkūrimo Čekijos Respublikoje (CON/2006/45), Čekija, 2006 8 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Nuomonė dėl Banca d'Italia statuto bendro peržiūrėjimo (CON/2006/44), Italija, 2006 8 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Nuomonė dėl grynųjų pinigų keitimo į eurą bei išankstinio pristatymo ir išankstinio sub-pristatymo teisinio pagrindo (CON/2006/43), Slovėnija, 2006 8 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2006
Nuomonė dėl kooperatinių kredito įstaigų prijungimo prie centrinės įstaigos tvarkos ir sąlygų (CON/2006/42), Kipras, 2006 8 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2006
2006 m. rugpjūčio 3 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2005/16 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (TARGET) (ECB/2006/11), OL L 221, 2006 8 12, p. 17.
10/08/2006
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų (CON/2006/41), Slovėnija, 2006 8 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2006
2006 m. liepos 24 d. ECB gairės dėl banknotų keitimo po neatšaukiamo valiutų kursų nustatymo įvedant eurą (ECB/2006/10), OL L 215, 2006 8 5, p. 44.
03/08/2006
Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statutų dalinio pakeitimo dėl šio banko kredito operacijų užtikrinimo įkeičiant reikalavimo teises jo atžvilgiu (CON/2006/40), Belgija, 2006 8 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2006
Nuomonė dėl Bankų priežiūros komisijos sudėties pasikeitimo (CON/2006/39), Lenkija, 2006 8 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2006
2006 m. liepos 14 d. ECB gairės dėl tam tikrų pasiruošimų grynųjų pinigų keitimui į eurą bei dėl eurų banknotų ir monetų išankstinio pristatymo bei išankstinio sub-pristatymo ne euro zonoje (ECB/2006/9), OL L 207, 2006 7 28, p. 39.
25/07/2006
Nuomonė dėl Bank of Greece vykdomai rizikos ribojimu pagrįstai priežiūrai priklausančios vartotojų apsaugos tvarkos nustatymo ir kitų susijusių nuostatų (CON/2006/38), Graikija, 2006 7 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2006
Nuomonė dėl euro ir Slovėnijos tolaro perskaičiavimo kurso ir dėl kitų priemonių, reikalingų euro įvesti Slovėnijoje (CON/2006/36), OL C 163, 2006 7 14, p. 10.Papildoma informacija
14/07/2006
Nuomonė dėl mainų, paramos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programos), dalinio pakeitimo ir išplėtimo (CON/2006/35), OL C 163, 2006 7 14, p. 7.Papildoma informacija
11/07/2006
Nuomonė dėl vertybinių popierių centrinio depozitoriumo ir centinio registro reguliavimo sistemos dalinių pakeitimų (CON/2006/37), Kipras, 2006 7 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/07/2006
Nebegalioja: 2006 m. birželio 14 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 1027/2006, dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų pašto žiro institucijoms, priimančioms indėlius iš euro zonos rezidentų ne pinigų finansinių institucijų (ECB/2006/8), OL L 184, 2006 7 6, p. 12.
05/07/2006
Nuomonė dėl vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų tiesioginių dalyvių sąrašo papildymo (CON/2006/34), Belgija, 2006 7 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2006/33), Kipras, 2006 6 28.
22/06/2006
Nuomonė dėl Banque de France statuto pakeitimų (CON/2006/32), Prancūzija, 2006 6 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Nuomonė dėl nuostatų, leidžiančių bankams, veikiantiems kaip akcinės bendrovės, skaidytis pagal Įmonių kodeksą (CON/2006/31), Lenkija, 2006 6 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Nuomonė dėl Sveriges Riksbank taisyklių dėl grynųjų pinigų pirkimo ir grąžinimo (CON/2006/30), Švedija, 2006 6 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/2006/29), Slovėnija, 2006 6 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Nuomonė dėl su euro įvedimu susijusio bendrovių kapitalo ir akcijų nominalios vertės pakeitimo ir nenominaliosios vertės akcijų įvedimo (CON/2006/28), Estija, 2006 6 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Nuomonė dėl Latvijos Konstitucijos dalinio pakeitimo, susijusio su Latvijas Banka statusu (CON/2006/27), Latvija, 2006 6 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2006
2006 m. gegužės 19 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis sprendimą ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų (ECB/2006/7), OL L 148, 2006 6 2, p. 56.
31/05/2006
Nuomonė dėl minimalių likvidumo reikalavimų dalinių pakeitimų (CON/2006/26), Latvija, 2006 5 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2006
Nuomonė dėl tiesioginės atskaitomybės sistemos mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikai nustatymo (CON/2006/25), Belgija, 2006 5 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Nuomonė dėl įstatymo dėl finansinio įkaito dalinių pakeitimų (CON/2006/24), Slovėnija, 2006 5 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Nuomonė dėl Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2006/23), Malta, 2006 5 22.
09/05/2006
Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje (CON/2006/21), OL C 109, 2006 5 9, p. 10.Papildoma informacija
28/04/2006
2006 m. balandžio 20 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2002/7 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2006/6), OL L 115, 2006 4 28, p. 46.
28/04/2006
Nuomonė dėl įvairių įstatymų dėl monetų išleidimo, kaldinimo, išleidimo į apyvartą ir prekybos jomis kodifikavimo (CON/2006/22), Portugalija, 2006 4 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2006
2006 m. balandžio 13 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai, dėl Banque de France išorės auditorių (ECB/2006/5), OL C 98, 2006 4 26, p. 25.
25/04/2006
Nuomonė dėl finansų sektoriaus priežiūros (CON/2006/20), Nyderlandai, 2006 4 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2006
2006 m. balandžio 7 d. ECB gairės dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms (ECB/2006/4), OL L 107, 2006 4 20, p. 54.Papildoma informacija
03/04/2006
Nuomonė dėl Latvijas Banka statuto dalinių pakeitimų (CON/2006/19), Latvija, 2006 4 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2006
Nuomonė dėl svarbaus Bendrijos statistinių ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE) peržiūrėjimo (CON/2006/18), OL C 79, 2006 4 1, p. 31.Papildoma informacija
28/03/2006
2006 m. kovo 13 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2002/11 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2006/3), OL L 89, 2006 3 28, p. 56.
25/03/2006
2006 m. kovo 16 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų Sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape OL C 73, 2006 3 25, p. 21.Papildoma informacija
13/03/2006
Nuomonė dėl Banka Slovenije statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2006/17), Slovėnija, 2006 3 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Nuomonė dėl teisinio pagrindo Lietuvos bankui prisijungti prie korespondentinės centrinės bankininkystės modelio sukūrimo (CON/2006/16), Lietuva, 2006 3 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
10/03/2006
Nuomonė dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2006/14), OL C 58, 2006 3 10, p. 12.Papildoma informacija
09/03/2006
Nuomonė dėl bankų, kapitalo rinkų, draudimo ir pensijų fondų priežiūros (CON/2006/15), Lenkija, 2006 3 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2006
Nuomonė dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) laikinos kainų rinkimo aprėpties (CON/2006/13), OL C 55, 2006 3 7, p. 63.Papildoma informacija
07/03/2006
Nuomonė dėl ESS-95 nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo programos peržiūrėjimo (CON/2006/12), OL C 55, 2006 3 7, p. 61.Papildoma informacija
28/02/2006
Nuomonė dėl pasenusių teisės aktų, susijusių su Europos pinigų sistema, panaikinimo (CON/2006/8), OL C 49, 2006 2 28, p. 35.Papildoma informacija
23/02/2006
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimų atsargų bazės išplėtimo ir diferencijuotų atsargų normų nustatymo (CON/2006/11), Latvija, 2006 2 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Nuomonė dėl euro įvedimo teisinės sistemos (CON/2006/10), Malta, 2006 2 23.
22/02/2006
Nuomonė dėl vertybinių popierių centrinio depozitoriumo ir centinio registro reguliavimo sistemos dalinių pakeitimų (CON/2006/9), Kipras, 2006 2 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2006
Nuomonė dėl kliringo namų kredito įstaigoms bendrųjų sąlygų ir vidaus taisyklių (CON/2006/7), Vengrija, 2006 2 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Nuomonė dėl nepaprastųjų įgaliojimų ir ECBS kompetencijos (CON/2006/6), Suomija, 2006 2 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Nuomonė dėl Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo apimties išplėtimo (CON/2006/5), Lietuva, 2006 2 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
11/02/2006
2006 m. vasario 3 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2005/5 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir apsikeitimo statistine informacija valdžios finansų statistikos srityje Europos centrinių bankų sistemos viduje tvarkos (ECB/2006/2), OL L 40, 2006 2 11, p. 32.
10/02/2006
2006 m. vasario 1 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai, dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditoriaus (ECB/2006/1), OL C 34, 2006 2 10, p. 30.
02/02/2006
2005 m. gruodžio 30 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2005/17), OL L 30, 2006 2 2, p. 26.
02/02/2006
2005 m. lapkričio 17 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2002/7 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2005/13), OL L 30, 2006 2 2, p. 1.
27/01/2006
Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2006/4), Kipras, 2006 1 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/01/2006
Nebegalioja: 2005 m. gruodžio 30 d. ECB gairės dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (TARGET) (ECB/2005/16), OL L 18, 2006 1 23, p. 1.
13/01/2006
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2006/3), Estija, 2006 1 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2006
Nuomonė dėl forintų bei eurų banknotų ir monetų apsaugos nuo neteisėtų ar neatitinkančių reikalavimų kopijų (CON/2006/2), Vengrija, 2006 1 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2006
Nuomonė dėl organizacijų, užsiimančių kliringo namų veikla, bendrųjų sąlygų ir veiklos taisyklių (CON/2006/1), Vengrija, 2006 1 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language