2006

29/12/2006
Vélemény a hamisítványok felismerésére és a bankjegyek forgalomképesség szerinti válogatására vonatkozó feltételrendszer létrehozásáról (CON/2006/62), Portugália, 2006.12.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/12/2006
Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata HL C 321E., 2006.12.29., 1. o.
20/12/2006
Vélemény az euro-érmék hitelesítéséről és a forgalomba hozatalra alkalmatlan euro-érmék kezeléséről (CON/2006/61), Portugália, 2006.12.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
A Central Bank of Malta statútumának módosítása az euro bevezetésére való felkészülés tekintetében  (CON/2006/58), Málta, 2006.12.15.
14/12/2006
Vélemény a kötelező tartalékképzési követelményekről (CON/2006/59), Észtország, 2006.12.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
Az EKB iránymutatása (2006. augusztus 31.) az euro-rendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló EKB/2000/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2006/12), HL L 352., 2006.12.13., 1. o.
11/12/2006
Az EKB határozata (2006. november 24.) a 2007-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2006/19), HL L 348., 2006.12.11., 52. o.
11/12/2006
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2006. november 10.) az EKB éves beszámolójáról (EKB/2006/17), HL L 348., 2006.12.11., 38. o.
11/12/2006
Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2006. november 10.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről (EKB/2006/16), HL L 348., 2006.12.11., 1. o.
11/12/2006
Vélemény a pénzügyi eszközök piacairól (CON/2006/56), Luxemburg, 2006.12.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Vélemény új vállalatirányítási elveknek a De Nederlandsche Bank statútumába való foglalásáról  (CON/2006/54), Hollandia, 2006.12.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2006
Vélemény a Magyar Nemzeti Bank statútumának a közösségi joggal való harmonizációjáról (CON/2006/55), Magyarország, 2006.12.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
21/11/2006
Az EKB ajánlása (2006. november 13.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banco de España külső könyvvizsgálóiról (EKB/2006/18), HL C 283., 2006.11.21., 16. o.
16/11/2006
Vélemény az elszámolási és kiegyenlítési rendszerek üzemeltetőinek felügyeletéről (CON/2006/53), Lengyelország, 2006.11.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2006
Vélemény a Latvijas Banka értékpapír-elszámolási rendszeréről (CON/2006/52), Lettország, 2006.11.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2006
Az EKB 1637/2006/EK rendelete (2006. november 2.) az euro szlovéniai bevezetését követően a kötelező tartalékoknak az EKB által történő alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről (EKB/2006/15), HL L 306., 2006.11.7., 15. o.
03/11/2006
Vélemény a felügyeleti hatóságok közötti hatáskörmegosztásról (CON/2006/51), Olaszország, 2006.11.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Vélemény a Central Bank of Cyprus alapokmányának az euro bevezetésére való felkészülés jegyében történő módosításairól (CON/2006/50), Ciprus, 2006.10.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2006
Az EKB ajánlása (2006. október 9.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banka Slovenije külső könyvvizsgálóiról (EKB/2006/14), HL C 257., 2006.10.25., 19. o.
25/10/2006
Az EKB ajánlása (2006. október 6.) az euro hamisítás elleni hatékonyabb védelmére szolgáló egyes intézkedések elfogadásáról (EKB/2006/13), HL C 257., 2006.10.25., 16. o.
23/10/2006
Vélemény a monetáris politikai eszközökről (CON/2006/49), Lettország, 2006.10.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2006
Hatályát vesztette: Az etikai követelmények kiegészítő kódexe az EKB Igazgatóságának tagjai számára HL C 230., 2006.9.23., 46. o.
19/09/2006
Vélemény a bankokról szóló törvény általános felülvizsgálatáról (CON/2006/48), Szlovénia, 2006.9.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2006
Vélemény a Česká národní banka fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes feladatairól (CON/2006/47), Csehország, 2006.9.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2006
Vélemény a pénzforgalom lebonyolításáról szóló magyarországi rendelettervezetről, valamint a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló magyarországi rendelettervezetről (CON/2006/46), Magyarország, 2006.8.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
28/08/2006
Vélemény a bankjegy- és érmeutánzatok, valamint egyéb kellékpénzek készítéséről a Cseh Köztársaságban (CON/2006/45), Csehország, 2006.8.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Vélemény a Banca d'Italia statútumának általános módosításáról (CON/2006/44), Olaszország, 2006.8.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Vélemény az euro-készpénzcsere, az előszállítás és a továbbszállítás jogi alapjáról (CON/2006/43), Szlovénia, 2006.8.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2006
Vélemény a szövetkezeti hitelintézetek központi intézményhez való csatlakozásának szabályairól (CON/2006/42), Ciprus, 2006.8.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2006
Az EKB iránymutatása (2006. augusztus 3.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről (TARGET) szóló, EKB/2005/16 iránymutatás módosításáról (EKB/2006/11), HL L 221., 2006.8.12., 17. o.
10/08/2006
Vélemény a kötelező tartalékokról (CON/2006/41), Szlovénia, 2006.8.10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2006
Az EKB iránymutatása (2006. július 24.) az euro bevezetésével kapcsolatban a bankjegyek átváltási árfolyamok visszavonhatatlan rögzítését követő cseréjéről (EKB/2006/10), HL L 215., 2006.8.5., 44. o.
03/08/2006
Vélemény a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statútumának módosításáról a követeléseinek hitelügyletei biztosítékául szolgáló elzálogosításával kapcsolatban  (CON/2006/40), Belgium, 2006.8.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2006
Vélemény a Bankfelügyeleti Bizottság összetételének megváltoztatásáról (CON/2006/39), Lengyelország, 2006.8.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2006
Az EKB iránymutatása (2006. július 14.) az euro-készpénzcserére való egyes előkészületekről és az eurobankjegyek és -érmék elő- és továbbszállításáról (EKB/2006/9), HL L 207., 2006.7.28., 39. o.
25/07/2006
Vélemény a fogyasztóvédelmi rendszer létrehozásáról a Bank of Greece prudenciális felülvizsgálati hatásköre alapján és egyéb kapcsolódó rendelkezésekről  (CON/2006/38), Görögország, 2006.7.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2006
Vélemény az euro és a szlovén tolar közötti átváltási árfolyamról és az euro Szlovéniában történő bevezetéséhez szükséges egyéb intézkedésekről (CON/2006/36), HL C 163., 2006.7.14., 10. o.Kiegészítő információ
14/07/2006
Vélemény az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) módosításáról és meghosszabbításáról (CON/2006/35), HL C 163., 2006.7.14., 7. o.Kiegészítő információ
11/07/2006
Vélemény a központi értéktárra és a központi értékpapír nyilvántartásra vonatkozó szabályozói keret módosításairól (CON/2006/37), Ciprus, 2006.7.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/07/2006
Hatályát vesztette: Az EKB 1027/2006/EK rendelete (2006. június 14.) az euro-övezetben rezidens, nem monetáris pénzügyi intézményektől betéteket fogadó postai zsíróintézmények tekintetében a statisztikai adatszolgáltatás követelményeiről (EKB/2006/8), HL L 184., 2006.7.6., 12. o.
05/07/2006
Vélemény az értékpapír-elszámolási rendszerek közvetlen résztvevői listájának bővítéséről (CON/2006/34), Belgium, 2006.7.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Vélemény a Central Bank of Cyprus alapokmányának az euro bevezetésére való felkészülés jegyében történő módosításairól (CON/2006/33), Ciprus, 2006.6.28.
22/06/2006
Vélemény a Banque de France statutumának módosításairól  (CON/2006/32), Franciaország, 2006.6.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Vélemény a közös vállalatként működő bankok a társasági kódex szerinti szétválását lehetővé tévő rendelkezésekről (CON/2006/31), Lengyelország, 2006.6.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Vélemény a Sveriges Riksbank készpénz vásárlásáról és visszaadásáról szóló rendeleteiről (CON/2006/30), Svédország, 2006.6.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Vélemény az euro bevezetéséről (CON/2006/29), Szlovénia, 2006.6.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Vélemény az euro bevezetésének eredményeképpen a vállalatok tőkéjének és részvényeinek redenominációjáról és a névérték nélküli részvények bevezetéséről (CON/2006/28), Észtország, 2006.6.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Vélemény Lettország Alkotmányának a Latvijas Banka státuszával kapcsolatos módosításáról  (CON/2006/27), Lettország, 2006.6.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2006
Az EKB határozata (2006. május 19.) a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról szóló, EKB/2001/16 határozat módosításáról (EKB/2006/7), HL L 148., 2006.6.2., 56. o.
31/05/2006
Vélemény a kötelező likviditásra vonatkozó követelmények módosításairól (CON/2006/26), Lettország, 2006.5.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2006
Vélemény a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái közvetlen jelentési rendszerének bevezetéséről (CON/2006/25), Belgium, 2006.5.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Vélemény a pénzügyi biztosítékról szóló törvény módosításairól (CON/2006/24), Szlovénia, 2006.5.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Vélemény a Central Bank of Malta statútumainak az euro bevezetésére való felkészülés során való módosításáról (CON/2006/23), Málta, 2006.5.22.
09/05/2006
Vélemény a belső piaci fizetési szolgáltatásokról (CON/2006/21), HL C 109., 2006.5.9., 10. o.Kiegészítő információ
28/04/2006
Az EKB iránymutatása (2006. április 20.) az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2006/6), HL L 115., 2006.4.28., 46. o.
28/04/2006
Vélemény az érmék kibocsátásáról, az érmeverésről, az érmék forgalombahozataláról, illetve az azokkal való kereskedésről szóló különböző jogszabályok kodifikációjáról (CON/2006/22), Portugália, 2006.4.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2006
Az EKB ajánlása (2006. április 13.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banque de France külső könyvvizsgálóiról (EKB/2006/5), HL C 98., 2006.4.26., 25. o.
25/04/2006
Vélemény a pénzügyi szektor felülvizsgálatáról (CON/2006/20), Hollandia, 2006.4.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2006
Az EKB iránymutatása (2006. április 7.) eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, illetve nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról (EKB/2006/4), HL L 107., 2006.4.20., 54. o.Kiegészítő információ
03/04/2006
Vélemény a Latvijas Banka alapokmányainak módosításairól (CON/2006/19), Lettország, 2006.4.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2006
Vélemény a Közösségben a gazdasági tevékenységek közös statisztikai osztályozásának (NACE) főbb módosításáról (CON/2006/18), HL C 79., 2006.4.1., 31. o.Kiegészítő információ
28/03/2006
Az EKB határozata (2006. március 13.) az EKB éves beszámolójáról szóló EKB/2002/11 határozat módosításáról (EKB/2006/3), HL L 89., 2006.3.28., 56. o.
25/03/2006
Megállapodás (2006. március 16.) az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról HL C 73., 2006.3.25., 21. o.Kiegészítő információ
13/03/2006
Vélemény az euro bevezetésére való felkészülés során a Banka Slovenije alapokmányának módosításáról (CON/2006/17), Szlovénia, 2006.3.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Vélemény a Lietuvos bankas számára a levelező központi banki modellhez való csatlakozáshoz szükséges jogi alap létrehozásáról (CON/2006/16), Litvánia, 2006.3.10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Vélemény az EKB Igazgatósága tagjának kinevezéséről (CON/2006/14), HL C 58., 2006.3.10., 12. o.Kiegészítő információ
09/03/2006
Vélemény a banki, tőkepiaci, biztosítási és nyugdíjalap-felügyelet összevonásáról (CON/2006/15), Lengyelország, 2006.3.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2006
Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexhez (HICP) végzett árgyűjtés időbeli lefedettségéről (CON/2006/13), HL C 55., 2006.3.7., 63. o.Kiegészítő információ
07/03/2006
Vélemény a nemzeti számlákkal kapcsolatos ESA 95 adatszolgáltatási program módosításáról (CON/2006/12), HL C 55., 2006.3.7., 61. o.Kiegészítő információ
28/02/2006
Vélemény az Európai Monetáris Rendszerrel kapcsolatos elavult jogszabályok hatályon kívül helyezéséről (CON/2006/8), HL C 49., 2006.2.28., 35. o.Kiegészítő információ
23/02/2006
Vélemény a kötelező tartalék követelmények szerinti tartalékalap kiterjesztéséről és a differenciált tartalékráták bevezetéséről (CON/2006/11), Lettország, 2006.2.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Vélemény az euro bevezetéséről szóló jogi keretrendszerről (CON/2006/10), Málta, 2006.2.23.
22/02/2006
Vélemény az értékpapírok központi letétkezelőjéről és központi nyilvántartójáról szóló szabályozási keret módosításairól (CON/2006/9), Ciprus, 2006.2.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2006
Vélemény a hitelintézeti elszámolóházak üzletszabályzatával és szabályzataival kapcsolatos követelményekről szóló rendelettervezetről (CON/2006/7), Magyarország, 2006.2.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
16/02/2006
Vélemény a szükséghelyzetben érvényes hatáskörről és a KBER hatásköréről (CON/2006/6), Finnország, 2006.2.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Vélemény a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló jogszabály hatályának kiterjesztéséről (CON/2006/5), Litvánia, 2006.2.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2006
Az EKB iránymutatása (2006. február 3.) az EKB statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljárásairól szóló EKB/2005/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2006/2), HL L 40., 2006.2.11., 32. o.
10/02/2006
Az EKB ajánlása (2006. február 1.) az Európai Unió Tanácsa számára az Österreichische Nationalbank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2006/1), HL C 34., 2006.2.10., 30. o.
02/02/2006
Az EKB iránymutatása (2005. december 30.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, EKB/2000/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2005/17), HL L 30., 2006.2.2., 26. o.
02/02/2006
Az EKB iránymutatása (2005. november 17.) az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2005/13), HL L 30., 2006.2.2., 1. o.
27/01/2006
Vélemény a Ciprusi Központi Bank alapokmányának az euro bevezetésére való felkészülés keretében történo módosításairól (CON/2006/4), Ciprus, 2006.1.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/01/2006
Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2005. december 30.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről (TARGET) (EKB/2005/16), HL L 18., 2006.1.23., 1. o.
13/01/2006
Vélemény a tőkemegfelelési követelményekről (CON/2006/3), Észtország, 2006.1.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2006
Vélemény a magyar törvényes fizetőeszköz és az euro utánzatáról szóló rendelettervezetről (CON/2006/2), Magyarország, 2006.1.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
04/01/2006
Vélemény a tőkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek üzletszabályzatával és szabályzataival kapcsolatos követelményekről szóló rendelettervezetről (CON/2006/1), Magyarország, 2006.1.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ