2006

29/12/2006
Lausunto puitteiden luomisesta väärennettyjen setelien havaitsemiseksi ja niiden laatuun perustuvaksi lajittelemiseksi  (CON/2006/62), Portugali, 29.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/12/2006
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen konsolidoidut toisinnot EUVL C 321E, 29.12.2006, s. 1.
20/12/2006
Lausunto eurokolikoiden aitouden varmistamisesta sekä kierrosta poistettavien eurokolikoiden käsittelystä (CON/2006/61), Portugali, 20.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
Lausunto euron käyttöönoton valmisteluun liittyvistä Central Bank of Maltan perussäännön muutoksista  (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
14/12/2006
Lausunto vähimmäisvarantovelvoitteista (CON/2006/59), Viro, 14.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
EKP:n suuntaviivat, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2006/12), EUVL L 352, 13.12.2006, s. 1.
11/12/2006
EKP:n päätös, tehty 24 päivänä marraskuuta 2006, vuonna 2007 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2006/19), EUVL L 348, 11.12.2006, s. 52.
11/12/2006
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 2006, EKP:n tilinpäätöksestä (EKP/2006/17), EUVL L 348, 11.12.2006, s. 38.
11/12/2006
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 10 päivänä marraskuuta 2006, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2006/16), EUVL L 348, 11.12.2006, s. 1.
11/12/2006
Lausunto rahoitusvälineiden markkinoista (CON/2006/56), Luxemburg, 11.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Lausunto uusien hallintojärjestelmää koskevien periaatteiden sisällyttämisestä De Nederlandsche Bankin perussääntöön (CON/2006/54), Alankomaat, 7.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2006
Lausunto Magyar Nemzeti Bankin perussäännön saattamisesta yhdenmukaiseksi yhteisön lainsäädännön kanssa (CON/2006/55), Unkari, 6.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2006
EKP:n suositus, annettu 13 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan unionin neuvostolle Banco de Españan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2006/18), EUVL C 283, 21.11.2006, s. 16.
16/11/2006
Lausunto selvitys- ja toimitusjärjestelmien operaattoreiden valvonnasta (CON/2006/53), Puola, 16.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2006
Lausunto Latvijas Bankan arvopaperikaupan selvitysjärjestelmästä (CON/2006/52), Latvia, 14.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2006
EKP:n asetus (EY) N:o 1637/2006, annettu 2 päivänä marraskuuta 2006, euron käyttöönottamiseen Sloveniassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat EKP:n soveltamia vähimmäisvarantoja (EKP/2006/15), EUVL L 306, 7.11.2006, s. 15.
03/11/2006
Lausunto valvontaviranomaisten valtuuksien jakamisesta (CON/2006/51), Italia, 3.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Lausunto Central Bank of Cyprusin perussäännön muuttamisesta euron käyttöönottoa valmisteltaessa (CON/2006/50), Kypros, 26.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2006
EKP:n suositus, annettu 9 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan unionin neuvostolle Banka Slovenijen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2006/14), EUVL C 257, 25.10.2006, s. 19.
25/10/2006
EKP:n suositus, annettu 6 päivänä lokakuuta 2006, toimenpiteistä euroseteleiden suojaamiseksi tehokkaammin väärennöksiltä (EKP/2006/13), EUVL C 257, 25.10.2006, s. 16.
23/10/2006
Lausunto rahapolitiikan välineistä (CON/2006/49), Latvia, 23.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2006
Ei enää voimassa: Eettiset lisäohjeet EKP:n johtokunnan jäsenille EUVL C 230, 23.9.2006, s. 46.
19/09/2006
Lausunto pankkilainsäädännön kokonaismuutoksesta (CON/2006/48), Slovenia, 19.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2006
Lausunto eräistä Česká národní bankan tehtävistä kuluttajansuojan alalla (CON/2006/47), Tšekki, 13.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2006
Lausunto maksuliikennettä, maksuliikennepalveluja ja elektronisia maksuvälineitä koskevista unkarilaisista lakiehdotuksista (CON/2006/46), Unkari, 30.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2006
Lausunto seteleiden, metallirahojen ja muiden arvonsäilyttäjien jäljentämisestä Tšekin tasavallassa (CON/2006/45), Tšekki, 28.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Lausunto Banca d’Italian perussäännön kokonaismuutoksesta (CON/2006/44), Italia, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Lausunto käteiseuron käyttöönoton, ennakkojakelun ja edelleenjakelun oikeusperustasta  (CON/2006/43), Slovenia, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2006
Lausunto ehdoista, joita sovelletaan osuuskunniksi perustettujen luottolaitosten liittämiseen keskuslaitokseen (CON/2006/42), Kypros, 23.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2006
EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä elokuuta 2006, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettujen suuntaviivojen EKP/2005/16 muuttamisesta (EKP/2006/11), EUVL L 221, 12.8.2006, s. 17.
10/08/2006
Lausunto vähimmäisvarannoista (CON/2006/41), Slovenia, 10.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2006
EKP:n suuntaviivat, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006, seteleiden vaihtamisesta valuuttakurssien peruuttamattoman kiinnittämisen jälkeen euron käyttöönoton yhteydessä (EKP/2006/10), EUVL L 215, 5.8.2006, s. 44.
03/08/2006
Lausunto Nationale Bank van Belgiën/ Banque Nationale de Belgiquen perussäännön muutoksesta, joka koskee saatavien antamista sille sen luotonannon vakuudeksi  (CON/2006/40), Belgia, 3.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2006
Lausunto pankkivalvontakomission kokoonpanon muutoksesta (CON/2006/39), Puola, 2.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2006
EKP:n suuntaviivat, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella (EKP/2006/9), EUVL L 207, 28.7.2006, s. 39.
25/07/2006
Lausunto kuluttajansuojajärjestelmän perustamisesta Bank of Greecen rahoitusvalvontatehtävien osaksi sekä muista asiaa koskevista säännöksistä  (CON/2006/38), Kreikka, 25.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2006
Lausunto euron ja Slovenian tolarin välisestä muuntokurssista ja muista tarpeellisista toimenpiteistä euron käyttöönottamiseksi Sloveniassa (CON/2006/36), EUVL C 163, 14.7.2006, s. 10.Lisätietoja
14/07/2006
Lausunto muutoksesta toimintaohjelmaan tietojenvaihdosta, avunannosta ja koulutuksesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) sekä kyseisen toimintaohjelman voimassaolon jatkamisesta  (CON/2006/35), EUVL C 163, 14.7.2006, s. 7.Lisätietoja
11/07/2006
Lausunto muutoksista arvopaperikeskusta ja keskitettyä arvopaperirekisteriä koskevaan säännöstöön  (CON/2006/37), Kypros, 11.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/07/2006
Ei enää voimassa: EKP:n asetus (EY) N:o 1027/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista sellaisten postisiirtoa hoitavien laitosten osalta, jotka ottavat vastaan talletuksia muilta euroalueella olevilta kuin rahalaitoksilta (EKP/2006/8), EUVL L 184, 6.7.2006, s. 12.
05/07/2006
Lausunto arvopaperikaupan selvitysjärjestelmiin suoraan osallistuvia osapuolia koskevan luettelon laajentamisesta (CON/2006/34), Belgia, 5.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Lausunto Central Bank of Cyprusin perussäännön muuttamisesta euron käyttöönottoa valmisteltaessa (CON/2006/33), Kypros, 28.6.2006.
22/06/2006
Lausunto Banque de Francen perussääntöön tehtävistä muutoksista (CON/2006/32), Ranska, 22.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Lausunto säännöksistä, jotka mahdollistavat osakeyhtiöinä toimivien pankkien jakamisen yhtiölainsäädännön mukaan (CON/2006/31), Puola, 20.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Lausunto Sveriges Riksbankin käteisen rahan ostamista ja palauttamista koskevista säännöksistä (CON/2006/30), Ruotsi, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Lausunto euron käyttöönotosta (CON/2006/29), Slovenia, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Lausunto euron käyttöönotosta johtuvasta yritysten pääoman ja osakkeiden muuntamisesta euromääräisiksi ja ilman nimellisarvoa olevien osakkeiden käyttöönotosta (CON/2006/28), Viro, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Lausunto Latvian perustuslakiin tehtävästä Latvijas Bankan asemaa koskevasta muutoksesta (CON/2006/27), Latvia, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2006
EKP:n päätös, annettu 19 päivänä toukokuuta 2006, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen tehdyn päätöksen EKP/2001/16 muuttamisesta (EKP/2006/7), EUVL L 148, 2.6.2006, s. 56.
31/05/2006
Lausunto vähimmäisvarantovelvoitteisiin tehtävistä muutoksista (CON/2006/26), Latvia, 31.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2006
Lausunto suoran raportointijärjestelmän käyttöönotosta maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevia tilastoja varten  (CON/2006/25), Belgia, 29.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Lausunto rahoitusvakuuksia koskevan lain muuttamisesta (CON/2006/24), Slovenia, 22.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Lausunto Bank Ċentrali ta' Maltan/Central Bank of Maltan perussäännön muuttamisesta euron käyttöönottoa valmisteltaessa (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
09/05/2006
Lausunto maksupalveluista sisämarkkinoilla (CON/2006/21), EUVL C 109, 9.5.2006, s. 10.Lisätietoja
28/04/2006
EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2006, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2002/7 muuttamisesta (EKP/2006/6), EUVL L 115, 28.4.2006, s. 46.
28/04/2006
Lausunto metallirahojen liikkeeseen laskemista, lyömistä ja markkinointia koskevien eri lakien kodifioinnista  (CON/2006/22), Portugali, 28.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2006
EKP:n suositus, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2006, Euroopan unionin neuvostolle Banque de Francen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2006/5), EUVL C 98, 26.4.2006, s. 25.
25/04/2006
Lausunto rahoitusalan valvonnasta Alankomaissa (CON/2006/20), Alankomaat, 25.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2006
EKP:n suuntaviivat, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille (EKP/2006/4), EUVL L 107, 20.4.2006, s. 54.Lisätietoja
03/04/2006
Lausunto Latvijas Bankan perussääntöön tehtävistä muutoksista (CON/2006/19), Latvia, 3.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2006
Lausunto yhteisössä sovellettavaan yhteiseen tilastolliseen toimialaluokitukseen (NACE) tehtävistä merkittävistä muutoksista (CON/2006/18), EUVL C 79, 1.4.2006, s. 31.Lisätietoja
28/03/2006
EKP:n päätös, tehty 13 päivänä maaliskuuta 2006, jolla muutetaan EKP:n tilinpäätöksestä tehtyä päätöstä EKP/2002/11 (EKP/2006/3), EUVL L 89, 28.3.2006, s. 56.
25/03/2006
EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2006, talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä EUVL C 73, 25.3.2006, s. 21.Lisätietoja
15/03/2006
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [2 a)-e), sellaisena kuin se on muutettuna suuntaviivoilla EKP/2002/6] 15.3.2006.
13/03/2006
Lausunto Banka Slovenijen perussäännön muuttamisesta euron käyttöönottoa valmisteltaessa (CON/2006/17), Slovenia, 13.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Lausunto oikeudellisen perustan luomisesta Lietuvos bankasille kirjeenvaihtajakeskuspankkimalliin liittymiseksi (CON/2006/16), Liettua, 10.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2006/14), EUVL C 58, 10.3.2006, s. 12.Lisätietoja
09/03/2006
Lausunto pankkitoiminnan, pääomamarkkinoiden, vakuutuksen ja eläkerahastojen valvonnan yhdentymisestä (CON/2006/15), Puola, 9.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2006
Lausunto yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) hintatietojen keruun ajallisesta kestosta (CON/2006/13), EUVL C 55, 7.3.2006, s. 63.Lisätietoja
07/03/2006
Lausunto ESA 95:n muuttamisesta kansantalouden tilinpidon tietojen toimittamisohjelman osalta (CON/2006/12), EUVL C 55, 7.3.2006, s. 61.Lisätietoja
28/02/2006
Lausunto Euroopan valuuttajärjestelmää koskevan vanhentuneen lainsäädännön kumoamisesta (CON/2006/8), EUVL C 49, 28.2.2006, s. 35.Lisätietoja
23/02/2006
Lausunto vähimmäisvarantovelvoitteita koskevan varantopohjan laajentamisesta ja erisuuruisten velvoiteprosenttien käyttöönotosta (CON/2006/11), Latvia, 23.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Lausunto euron käyttöönottoon liittyvästä lainsäädännöstä (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
22/02/2006
Lausunto muutoksista arvopaperikeskusta ja keskitettyä arvopaperirekisteriä koskevaan säännöstöön (CON/2006/9), Kypros, 22.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2006
Lausunto clearingyhteisöjen yleisistä ehdoista ja sisäisistä säännöistä luottolaitoksille (CON/2006/7), Unkari, 20.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Lausunto toimivaltuuksista poikkeusoloissa ja EKPJ:n toimivaltuuksista (CON/2006/6), Suomi, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
16/02/2006
Lausunto selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopapereiden selvitysjärjestelmissä annetun lainsäädännön soveltamisalan laajentamisesta (CON/2006/5), Liettua, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2006
EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä helmikuuta 2006, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta annettujen suuntaviivojen EKP/2005/5 muuttamisesta (EKP/2006/2), EUVL L 40, 11.2.2006, s. 32.
10/02/2006
EKP:n suositus, annettu 1 päivänä helmikuuta 2006, — Euroopan unionin neuvostolle Oesterreichische Nationalbankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2006/1), EUVL C 34, 10.2.2006, s. 30.
02/02/2006
EKP:n suuntaviivat, annettu 30 päivänä joulukuuta 2005, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2005/17), EUVL L 30, 2.2.2006, s. 26.
02/02/2006
EKP:n suuntaviivat, annettu 17 päivänä marraskuuta 2005, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2002/7 muuttamisesta (EKP/2005/13), EUVL L 30, 2.2.2006, s. 1.
27/01/2006
Lausunto Central Bank of Cyprusin perussäännön muuttamisesta valmisteltaessa euron käyttöönottoa (CON/2006/4), Kypros, 27.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/01/2006
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 30 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) (EKP/2005/16), EUVL L 18, 23.1.2006, s. 1.
13/01/2006
Lausunto vähimmäisvarantovelvoitteista (CON/2006/3), Viro, 13.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2006
Lausunto forintin ja eurosetelien ja –kolikoiden suojelusta niiden laittomalta ja luvattomalta jäljentämiseltä (CON/2006/2), Unkari, 6.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2006
Lausunto clearingyhteisötoimintaa harjoittavien organisaatioiden yleisistä ehdoista ja toimintasäännöistä (CON/2006/1), Unkari, 4.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language