2006

29/12/2006
Arvamus raamistiku kehtestamise kohta, mis käsitleb võltsingute tuvastamist ja pangatähtede sortimist ringluskõlblikkuse alusel  (CON/2006/62), Portugal, 29.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/12/2006
Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu konsolideeritud versioonid ELT C 321E, 29.12.2006, lk 1.
20/12/2006
Arvamus euro müntide ehtsuse tuvastamise kohta ning taasringlusse laskmiseks kõlbmatute euro müntide töötlemise kohta (CON/2006/61), Portugal, 20.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
Arvamus Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta [Malta keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses euro kasutuselevõtu ettevalmistamisega (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
14/12/2006
Arvamus kohustusliku reservi nõude kohta (CON/2006/59), Eesti, 14.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, 31. august 2006  (EKP/2006/12), ELT L 352, 13.12.2006, lk 1.
11/12/2006
EKP otsus, 24. november 2006, müntide emissiooni 2007. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2006/19), ELT L 348, 11.12.2006, lk 52.
11/12/2006
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 10. november 2006, EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2006/17), ELT L 348, 11.12.2006, lk 38.
11/12/2006
Kehtivus lõppenud: EKP suunis, 10. november 2006, raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2006/16), ELT L 348, 11.12.2006, lk 1.
11/12/2006
Arvamus finantsinstrumentide turgude kohta  (CON/2006/56), Luksemburg, 11.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Arvamus uute juhtimispõhimõtete sätestamise kohta De Nederlandsche Bank [Hollandi keskpanga] põhikirjas (CON/2006/54), Madalmaad, 7.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2006
Arvamus Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] seaduse ühenduse õigusega kooskõlla viimise kohta  (CON/2006/55), Ungari, 6.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2006
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banco de España välisaudiitorite kohta, 13. november 2006  (EKP/2006/18), ELT C 283, 21.11.2006, lk 16.
16/11/2006
Arvamus makse- ja arveldussüsteemide haldurite järelevalve kohta (CON/2006/53), Poola, 16.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2006
Arvamus Latvijas Banka [Läti keskpanga] väärtpaberite arveldussüsteemi kohta (CON/2006/52), Läti, 14.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2006
EKP määrus (EÜ) nr 1637/2006 kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta EKP poolt pärast euro kasutuselevõttu Sloveenias, 2. november 2006,  (EKP/2006/15), ELT L 306, 7.11.2006, lk 15.
03/11/2006
Arvamus järelevalveasutuste vaheliste volituste jagamise kohta (CON/2006/51), Itaalia, 3.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Arvamus Central Bank of Cyprus [Küprose keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses eurole ülemineku ettevalmistamisega (CON/2006/50), Küpros, 26.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2006
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banka Slovenije välisaudiitorite kohta, 9. oktoober 2006 (EKP/2006/14), ELT C 257, 25.10.2006, lk 19.
25/10/2006
EKP soovitus teatavate meetmete võtmise kohta seoses euro pangatähtede tulemuslikuma kaitsega võltsimise eest, 6. oktoober 2006 (EKP/2006/13), ELT C 257, 25.10.2006, lk 16.
23/10/2006
Arvamus rahapoliitika instrumentide kohta (CON/2006/49), Läti, 23.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2006
Kehtivus lõppenud: EKP juhatuse liikmete täiendav eetikakoodeks ELT C 230, 23.9.2006, lk 46.
19/09/2006
Arvamus pangandusseaduste üldise läbivaatuse kohta (CON/2006/48), Sloveenia, 19.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2006
Arvamus Česká národní banka [Tšehhi keskpanga] teatavate ülesannete kohta tarbijakaitse valdkonnas (CON/2006/47), Tšehhi Vabariik, 13.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2006
Arvamus Ungari seaduseelnõu kohta, mis käsitleb maksetehinguid, makseteenuseid ja elektroonilisi makseinstrumente (CON/2006/46), Ungari, 30.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2006
Arvamus pangatähtede, müntide ja muude rahasümbolite reprodutseerimise kohta Tšehhi Vabariigis (CON/2006/45), Tšehhi Vabariik, 28.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Arvamus Banca d’Italia [Itaalia keskpanga] põhikirja uue redaktsiooni kohta (CON/2006/44), Itaalia, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Arvamus euro sularaha kasutuselevõtu ning eeljaotuse ja kaaseeljaotuse õigusliku aluse kohta (CON/2006/43), Sloveenia, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2006
Arvamus laenuühistute ja nende keskasutuse seotuse tingimuste ja eelduste kohta  (CON/2006/42), Küpros, 23.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2006
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2005/16 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta, 3. august 2006 (EKP/2006/11), ELT L 221, 12.8.2006, lk 17.
10/08/2006
Arvamus kohustusliku reservi kohta (CON/2006/41), Sloveenia, 10.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2006
EKP suunis pangatähtede vahetuse kohta pärast euro kasutuselevõtuga seotud vahetuskursside lõplikku kindlaksmääramist, 24. juuli 2006 (EKP/2006/10), ELT L 215, 5.8.2006, lk 44.
03/08/2006
Arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique [Belgia keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses nõuete pantimisega laenutehingute tagatiseks (CON/2006/40), Belgia, 3.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2006
Arvamus pangajärelevalve komitee koosseisu muutmise kohta (CON/2006/39), Poola, 2.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2006
EKP suunis, 14. juuli 2006, euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala (EKP/2006/9), ELT L 207, 28.7.2006, lk 39.Täiendav teave
25/07/2006
Arvamus tarbijakaitsemeetmete kehtestamise kohta Bank of Greece [Kreeka keskpanga] usaldatavusnormatiivide järelevalve pädevuse alas ja muude seonduvate sätete kohta (CON/2006/38), Kreeka, 25.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2006
Arvamus euro ja Sloveenia tolari vahetuskursi ning muude meetmete kohta, mis on vajalikud euro kasutuselevõtuks Sloveenias (CON/2006/36), ELT C 163, 14.7.2006, lk 10.Täiendav teave
14/07/2006
Arvamus vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi (euro kaitsmiseks võltsimise eest, programm Perikles) muutmise ja laiendamise kohta  (CON/2006/35), ELT C 163, 14.7.2006, lk 7.Täiendav teave
11/07/2006
Arvamus väärtpaberite keskdepositooriumi ja väärtpaberite keskregistri õigusraamistiku muutmise kohta  (CON/2006/37), Küpros, 11.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/07/2006
Kehtivus lõppenud: EKP määrus (EÜ) nr 1027/2006 statistikaaruandluse nõuete kohta seoses postipankadega, mis võtavad vastu hoiuseid euroala residentidest mitterahaloomeasutustelt, 14. juuni 2006 (EKP/2006/8), ELT L 184, 6.7.2006, lk 12.
05/07/2006
Arvamus väärtpaberiarveldussüsteemide liikmete nimekirja laiendamise kohta (CON/2006/34), Belgia, 5.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Arvamus Central Bank of Cyprus [Küprose keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses eurole ülemineku ettevalmistamisega  (CON/2006/33), Küpros, 28.6.2006.
22/06/2006
Arvamus Banque de France [Prantsuse keskpanga] põhikirja muutmise kohta (CON/2006/32), Prantsusmaa, 22.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Arvamus õigussätete kohta, mille kohaselt võivad ühisettevõtetena tegutsevad pangad jaguneda kooskõlas äriseadustikuga (CON/2006/31), Poola, 20.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Arvamus Sveriges Riksbank [Rootsi keskpanga] määruste kohta, mis käsitlevad sularaha ostu ja tagastamist (CON/2006/30), Rootsi, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/2006/29), Sloveenia, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Arvamus äriühingute kapitali ja aktsiate/osade uuesti vääringustamise kohta seoses euro kasutuselevõtuga (CON/2006/28), Eesti, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
09/06/2006
Arvamus Läti põhiseaduse muutmise kohta seoses Latvijas Banka [Läti keskpanga] staatusega (CON/2006/27), Läti, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2006
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2001/16 osalevate liikmesriikide keskpankade 2002. majandusaasta emissioonitulude jaotuse kohta, 19. mai 2006 (EKP/2006/7), ELT L 148, 2.6.2006, lk 56.
31/05/2006
Arvamus likviidsuse miinimumnõuete muutmise kohta (CON/2006/26), Läti, 31.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2006
Arvamus otsearuandluse kasutuselevõtu kohta seoses maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikaga (CON/2006/25), Belgia, 29.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Arvamus finantstagatise seaduse muutmise kohta (CON/2006/24), Sloveenia, 22.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Arvamus Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta [Malta keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses euro kasutuselevõtu ettevalmistamisega (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
09/05/2006
Arvamus siseturu makseteenuste kohta (CON/2006/21), ELT C 109, 9.5.2006, lk 10.Täiendav teave
28/04/2006
EKP suunis, 20. aprill 2006, millega muudetakse suunist EKP/2002/7 EKP statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2006/6), ELT L 115, 28.4.2006, lk 46.
28/04/2006
Arvamus erinevate seaduste kodifitseerimise koha seoses müntide vermimise, ringlusse laskmise ja turustamisega. (CON/2006/22), Portugal, 28.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2006
EKP Soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banque de France [Prantsusmaa keskpanga] välisaudiitorite kohta, 13. aprill 2006 (EKP/2006/5), ELT C 98, 26.4.2006, lk 25.
25/04/2006
Arvamus finantssektori järelevalve kohta (CON/2006/20), Madalmaad, 25.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2006
EKP suunis, 7. aprill 2006, eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta eurodes euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele (EKP/2006/4), ELT L 107, 20.4.2006, lk 54.Täiendav teave
03/04/2006
Arvamus Latvijas Banka [Läti keskpanga] seaduse kohta (CON/2006/19), Läti, 3.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2006
EKP arvamus seoses ühenduses kohaldatava ühise majandustegevuse statistilise klassifikaatori (NACE) ulatusliku läbivaatusega (CON/2006/18), ELT C 79, 1.4.2006, lk 31.Täiendav teave
28/03/2006
EKP otsus, 13. märts 2006, millega muudetakse otsust EKP/2002/11 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2006/3), ELT L 89, 28.3.2006, lk 56.
25/03/2006
Leping EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, 16. märts 2006 ELT C 73, 25.3.2006, lk 21.Täiendav teave
13/03/2006
Arvamus Banka Slovenije [Sloveenia keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses eurole üleminekuga (CON/2006/17), Sloveenia, 13.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Arvamus õigusliku aluse kehtestamise kohta seoses Lietuvos bankas [Leedu keskpanga] liitumisega keskpankadevahelise korrespondentpanganduse mudeliga (CON/2006/16), Leedu, 10.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Arvamus EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2006/14), ELT C 58, 10.3.2006, lk 12.Täiendav teave
09/03/2006
Arvamus panganduse, kapitaliturgude ning kindlustus- ja pensionifondide integreerimise kohta (CON/2006/15), Poola, 9.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2006
Arvamus seoses tarbijahindade harmoneeritud indeksi jaoks hinnateabe kogumise perioodiga (CON/2006/13), ELT C 55, 7.3.2006, lk 63.Täiendav teave
07/03/2006
Arvamus riigi arvepidamisandmete ESA95 edastamise kava muutmise kohta  (CON/2006/12), ELT C 55, 7.3.2006, lk 61.Täiendav teave
28/02/2006
Arvamus Euroopa rahasüsteemi käsitlevate aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamise kohta (CON/2006/8), ELT C 49, 28.2.2006, lk 35.Täiendav teave
23/02/2006
Arvamus kohustusliku reservi baasi laiendamise ja erinevate reservimäärade kohaldamise kohta (CON/2006/11), Läti, 23.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Arvamus euro kasutuselevõtu õigusliku raamistiku kohta  (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
22/02/2006
Arvamus väärtpaberite keskdepositooriumi ja väärtpaberite keskregistri õigusliku raamistiku muutmise kohta (CON/2006/9), Küpros, 22.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2006
Arvamus krediidiasutuste arvelduskodade üldtingimuste ja siseeeskirjade kohta  (CON/2006/7), Ungari, 20.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Arvamus eriolukorra ja EKPS pädevuse kohta (CON/2006/6), Soome, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Arvamus õigusaktide, mis käsitlevad makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemide arvelduste lõplikkust, kohaldamisala laiendamise kohta (CON/2006/5), Leedu, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2006
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2005/5 EKP statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas, 3. veebruar 2006  (EKP/2006/2), ELT L 40, 11.2.2006, lk 32.
10/02/2006
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Oesterreichische Nationalbank [Austria keskpanga] välisaudiitorite kohta (EKP/2006/1), ELT C 34, 10.2.2006, lk 30.
02/02/2006
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, 30. detsember 2005 (EKP/2005/17), ELT L 30, 2.2.2006, lk 26.
02/02/2006
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2002/7 EKP statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega, 17. november 2005 (EKP/2005/13), ELT L 30, 2.2.2006, lk 1.
27/01/2006
Arvamus Central Bank of Cyprus [Küprose keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses eurole üleminekuga (CON/2006/4), Küpros, 27.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/01/2006
Kehtivus lõppenud: EKP suunis üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta, 30. detsember 2005 (EKP/2005/16), ELT L 18, 23.1.2006, lk 1.
13/01/2006
Arvamus kohustusliku reservi kohta (CON/2006/3), Eesti, 13.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
06/01/2006
Arvamus seoses forinti, euro pangatähtede ja müntide kaitsega ebaseadusliku või nõuetele mittevastava reprodutseerimise vastu  (CON/2006/2), Ungari, 6.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2006
Arvamus arvelduskoja teenuseid osutavate organisatsioonide üldtingimuste ja tööprotseduuride kohta (CON/2006/1), Ungari, 4.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language