2006

29/12/2006
Udtalelse om oprettelse af et rammesystem for afsløring af falskmøntneri og for kvalitetssortering af pengesedler  (CON/2006/62), Portugal, 29.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/12/2006
Konsoliderede udgaver af traktaten om den europæiske union og traktaten om oprettelse af det europæiske fællesskab EUT C 321E af 29.12.2006, s. 1.
20/12/2006
Udtalelse om ægthedsprøvning af euromønter og behandlingen af euromønter, som er uegnede til recirkulering (CON/2006/61), Portugal, 20.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
Udtalelse om ændring af statutterne for Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
14/12/2006
Udtalelse om mindstereservekrav (CON/2006/59), Estland, 14.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
ECB's retningslinje af 31. august 2006 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2006/12), EUT L 352 af 13.12.2006, s. 1.
11/12/2006
ECB's beslutning af 24. november 2006 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2007 (ECB/2006/19), EUT L 348 af 11.12.2006, s. 52.
11/12/2006
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 10. november 2006 om ECB's årsregnskab (ECB/2006/17), EUT L 348 af 11.12.2006, s. 38.
11/12/2006
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 10. november 2006 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2006/16), EUT L 348 af 11.12.2006, s. 1.
11/12/2006
Udtalelse om markeder for finansielle instrumenter (CON/2006/56), Luxembourg, 11.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Udtalelse om indførelse af principper om virksomhedsledelse i statutterne for De Nederlandsche Bank (CON/2006/54), Nederlandene, 7.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2006
Udtalelse om tilpasning af statutterne for Magyar Nemzeti Bank til Fællesskabslovningen  (CON/2006/55), Ungarn, 6.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2006
ECB's henstilling af 13. november 2006 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de España (ECB/2006/18), EUT C 283 af 21.11.2006, s. 16.
16/11/2006
Udtalelse om tilsyn med operatører af clearing- og afviklingssystemer (CON/2006/53), Polen, 16.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2006
Udtalelse om Latvijas Banka’s afviklingssystem for værdipapirer (CON/2006/52), Letland, 14.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2006
ECB's forordning (EF) nr. 1637/2006 af 2. november 2006 om overgangsbestemmelser for ECB's anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Slovenien (ECB/2006/15), EUT L 306 af 7.11.2006, s. 15.
03/11/2006
Udtalelse om fordeling af kompetence mellem forskellige tilsynsmyndigheder (CON/2006/51), Italien, 3.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Udtalelse om ændring af statutterne for Central Bank of Cyprus som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2006/50), Cypern, 26.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2006
ECB henstilling af 9. oktober 2006 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banka Slovenije (ECB/2006/14), EUT C 257 af 25.10.2006, s. 19.
25/10/2006
ECB's henstilling af 6. oktober 2006 om vedtagelse af visse foranstaltninger med henblik på at beskytte eurosedler mere effektivt mod falskmøntneri (ECB/2006/13), EUT C 257 af 25.10.2006, s. 16.
23/10/2006
Udtalelse om pengepolitiske instrumenter (CON/2006/49), Letland, 23.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2006
Ikke længere gældende: Supplerende kodeks for etiske kriterier for medlemmerne af direktionen for ECB EUT C 230 af 23.9.2006, s. 46.
19/09/2006
Udtalelse om en gennemgående revision af bankloven (CON/2006/48), Slovenien, 19.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2006
Udtalelse om visse opgaver for Česká národní banka inden for forbrugerbeskyttelse  (CON/2006/47), Den Tjekkiske Republik, 13.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2006
Udtalelse om betalingstransaktioner og betalingstjenester og elektroniske betalingsinstrumenter (CON/2006/46), Ungarn, 30.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2006
Udtalelse om gengivelse af pengesedler, mønter og pengesymboler  (CON/2006/45), Den Tjekkiske Republik, 28.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Udtalelse om en generel revision af statutterne for Banca d'Italia (CON/2006/44), Italien, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Udtalelse om retgrundlaget for overgang til euro og forhåndsudsendelse og videreforsendelse  (CON/2006/43), Slovenien, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2006
Udtalelse om vilkår og betingelser for andelskreditinstitutters tilslutning til et centralorgan (CON/2006/42), Cypern, 23.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2006
ECB's retningslinje af 3. august 2006 om ændring af retningslinje ECB/2005/16 om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2006/11), EUT L 221 af 12.8.2006, s. 17.
10/08/2006
Udtalelse om mindstereserver (CON/2006/41), Slovenien, 10.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2006
ECB's retningslinje af 24. juli 2006 om veksling af sedler efter den uigenkaldelige fastlåsning af vekselkurser i forbindelse med indførelse euroen (ECB/2006/10), EUT L 215 af 5.8.2006, s. 44.
03/08/2006
Udtalelse om en ændring af statutten for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique med henblik på pantsætning af gældsfordringer til sikkerhed for dens kredittransaktioner (CON/2006/40), Belgien, 3.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2006
Udtalelse om en ændring i Banktilsynskommissionens sammensætning (CON/2006/39), Polen, 2.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2006
ECB's retningslinje af 14. juli 2006 om visse forberedelser til overgangen til eurosedler og -mønter og om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter uden for euroområdet (ECB/2006/9), EUT L 207 af 28.7.2006, s. 39.
25/07/2006
Udtalelse om indførelsen af et forbrugerbeskyttelsessystem inden for rammerne af Bank of Greeces tilsynsfunktioner og andre relaterede bestemmelser (CON/2006/38), Grækenland, 25.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2006
Udtalelse om omregningskursen mellem euroen og den slovenske tolar og om andre foranstaltninger, som er nødvendige for indførelse af euroen i Slovenien (CON/2006/36), EUT C 163 af 14.7.2006, s. 10.Læs mere
14/07/2006
Udtalelse om ændring og forlængelse af handlingsprogrammet for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet)  (CON/2006/35), EUT C 163 af 14.7.2006, s. 7.Læs mere
11/07/2006
Udtalelse om ændring af grundlaget for den retlige regulering af værdipapircentralen  (CON/2006/37), Cypern, 11.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/07/2006
Ikke længere gældende: ECB's forordning (EF) nr. 1027/2006 af 14. juni 2006 om statistiske rapporteringskrav vedrørende postgirokontorer, der modtager indlån fra ikke-monetære finansielle institutioner, som er residenter i euroområdet (ECB/2006/8), EUT L 184 af 6.7.2006, s. 12.
05/07/2006
Udtalelse om udvidelse af listen over direkte deltagere i værdipapirafviklingssystemer (CON/2006/34), Belgien, 5.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Udtalelse om ændring af statutterne for Central Bank of Cyprus som forberedelse til indførelse af euroen  (CON/2006/33), Cypern, 28.6.2006.
22/06/2006
Udtalelse om ændring af statutterne for Banque de France (CON/2006/32), Frankrig, 22.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Udtalelse om retsregler, som tillader spaltning af banker i aktieselskabsform i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler (CON/2006/31), Polen, 20.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Udtalelse om Sveriges Riksbanks forskrifter for udlevering og returnering af kontanter (CON/2006/30), Sverige, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Udtalelse om indførelse af euroen (CON/2006/29), Slovenien, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Udtalelse om denominering af kapital og aktier i aktieselskaber og indførelse af no par value-aktier i forbindelse med overgangen til euro  (CON/2006/28), Estland, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Udtalelse om ændring af letlands forfatning angående Latvijas Bankas status  (CON/2006/27), Letland, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2006
ECB's afgørelse af 19. maj 2006 om ændring af afgørelse ECB/2001/16 af 6. december 2001 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002 (ECB/2006/7), EUT L 148 af 2.6.2006, s. 56.
31/05/2006
Udtalelse om ændring af mindstekravene til likviditet (CON/2006/26), Letland, 31.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2006
Udtalelse om et direkte indberetningssystem for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet  (CON/2006/25), Belgien, 29.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Udtalelse om ændring af loven om finansiel sikkerhedshedsstillelse (CON/2006/24), Slovenien, 22.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Udtalelse om ændring af statutterne for Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta som forberedelse til indførelse af euroen  (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
09/05/2006
Udtalelse om betalingstjenester i det indre marked (CON/2006/21), EUT C 109 af 9.5.2006, s. 10.Læs mere
28/04/2006
ECB's retningslinje af 20. april 2006 om ændring af retningslinje ECB/2002/7 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2006/6), EUT L 115 af 28.4.2006, s. 46.
28/04/2006
Udtalelse om kodificering af forskellig lovgivning om udstedelse, prægning og markedsføring af mønter og om at sætte mønter i omløb (CON/2006/22), Portugal, 28.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2006
ECB's henstilling af 13. april 2006 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque de France (ECB/2006/5), EUT C 98 af 26.4.2006, s. 25.
25/04/2006
Udtalelse om tilsyn i den finansielle sektor (CON/2006/20), Nederlandene, 25.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2006
ECB's retningslinje af 7. april 2006 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer (ECB/2006/4), EUT L 107 af 20.4.2006, s. 54.Læs mere
03/04/2006
Udtalelse om ændringer af statutten for Latvijas Banka (CON/2006/19), Letland, 3.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2006
Udtalse om en gennemgribende revision af den fælles statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter (NACE)  (CON/2006/18), EUT C 79 af 1.4.2006, s. 31.Læs mere
28/03/2006
ECB's afgørelse af 13. marts 2006 om ændring af afgørelse ECB/2002/11 om ECB's årsregnskab (ECB/2006/3), EUT L 89 af 28.3.2006, s. 56.
25/03/2006
Aftale af 16. marts 2006 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union EUT C 73 af 25.3.2006, s. 21.Læs mere
15/03/2006
Uofficiel konsolideret tekst [2 a) - e) og ændret ved retningslinje ECB/2002/6]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 15.3.2006.
13/03/2006
Udtalelse om ændring af statutterne for Banka Slovenije som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2006/17), Slovenien, 13.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Udtalelse om indførelse af lovgrundlag for Lietuvos bankas' deltagelse i korrespondentcentralbankmodellen (CON/2006/16), Litauen, 10.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Udtalelse om udnævnelse af et medlem af ECB's Direktion (CON/2006/14), EUT C 58 af 10.3.2006, s. 12.Læs mere
09/03/2006
Udtalelse om integration af tilsynet med banker, kapitalmarkeder, forsikring og pensionskasser (CON/2006/15), Polen, 9.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2006
Udtalse om den tidsmæssige dækning af prisindsamlingen til det harmoniserede forbrugerprisindeks (HCPI) (CON/2006/13), EUT C 55 af 7.3.2006, s. 63.Læs mere
07/03/2006
Udtalelse om ændring af indberetningsprogrammet for nationalregnskabsdata i ENS 95  (CON/2006/12), EUT C 55 af 7.3.2006, s. 61.Læs mere
28/02/2006
Udtalelse om ophævelse af forældet lovgivning vedrørende Det Europæiske Monetære System (CON/2006/8), EUT C 49 af 28.2.2006, s. 35.Læs mere
23/02/2006
Udtalelse om udvidelse af reservegrundlaget for reservekravene og indførelse af forskellige reservekravskoefficienter  (CON/2006/11), Letland, 23.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Udtalelse om det retlige grundlag for indførelse af euroen (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
22/02/2006
Udtalelse om ændringer af grundlaget for den retlige regulering af værdipapircentralen (CON/2006/9), Cypern, 22.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2006
Udtalelse om de almindelige forretningsbetingelser og de interne regler for clearingscentraler for kreditinstitutter (CON/2006/7), Ungarn, 20.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Udtalelse om krisebeføjelser og ESCB's kompetencer (CON/2006/6), Finland, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Udtalelse om udvidelse af anvendelsesområdet for lovgivningen om endelighed i betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2006/5), Litauen, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2006
ECB's retningslinje af 3. februar 2006 om ændring af retningslinje ECB/2005/5 om ECB's rapporteringskrav med hensyn til statistik over offentlige finanser samt fremgangsmåden ved informationsudveksling på dette område inden for Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2006/2), EUT L 40 af 11.2.2006, s. 32.
10/02/2006
ECB's henstilling af 1. februar 2006 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/1), EUT C 34 af 10.2.2006, s. 30.
02/02/2006
ECB's retningslinje af 30. december 2005 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2005/17), EUT L 30 af 2.2.2006, s. 26.
02/02/2006
ECB's retningslinje af 17. november 2005 om ændring af retningslinje ECB/2002/7 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2005/13), EUT L 30 af 2.2.2006, s. 1.
27/01/2006
Udtalelse om ændring af statutterne for Central Bank of Cyprus som forberedelse til indførelse af euroen  (CON/2006/4), Cypern, 27.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/01/2006
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 30. december 2005 om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) (ECB/2005/16), EUT L 18 af 23.1.2006, s. 1.
13/01/2006
Udtalelse om mindstereservekrav (CON/2006/3), Estland, 13.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2006
Udtalelse om beskyttelse af forint og eurosedler og -mønter mod ulovlig eller ikke-tilladt gengivelse (CON/2006/2), Ungarn, 6.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2006
Udtalelse om almindelige vilkår og driftsregler for selskaber, som udøver værdipapirclearingvirksomhed (CON/2006/1), Ungarn, 4.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language