2006

29/12/2006
Stanovisko k vytvoření rámce pro rozpoznávání padělků a třídění bankovek podle upotřebitelnosti  (CON/2006/62), Portugalsko, 29. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/12/2006
Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství Úř. věst. C 321E, 29. 12. 2006, s. 1.
20/12/2006
Stanovisko k ověřování pravosti euromincí a nakládání s euromincemi, jež nejsou způsobilé pro to, aby byly vráceny do oběhu  (CON/2006/61), Portugalsko, 20. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
Stanovisko ke změnám statutu Central Bank of Malta v rámci příprav na přijetí eura (CON/2006/58), Malta, 15. 12. 2006.
14/12/2006
Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv (CON/2006/59), Estonsko, 14. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
Obecné zásady ECB ze dne 31. srpna 2006, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2006/12), Úř. věst. L 352, 13. 12. 2006, s. 1.
11/12/2006
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 24. listopadu 2006 o schválení objemu emise mincí v roce 2007 (ECB/2006/19), Úř. věst. L 348, 11. 12. 2006, s. 52.
11/12/2006
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 10. listopadu 2006 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2006/17), Úř. věst. L 348, 11. 12. 2006, s. 38.
11/12/2006
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 10. listopadu 2006 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2006/16), Úř. věst. L 348, 11. 12. 2006, s. 1.
11/12/2006
Stanovisko k trhům finančních nástrojů  (CON/2006/56), Lucembursko, 11. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Stanovisko k zapracování nových zásad správy a řízení (corporate governance) do statutu De Nederlandsche Bank  (CON/2006/54), Nizozemsko, 7. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2006
Stanovisko k harmonizaci statutu Magyar Nemzeti Bank s právem Společenství  (CON/2006/55), Maďarsko, 6. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2006
Doporučení ECB ze dne 13. listopadu 2006 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de España (ECB/2006/18), Úř. věst. C 283, 21. 11. 2006, s. 16.
16/11/2006
Stanovisko k dohledu nad subjekty, které působí v oblasti zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2006/53), Polsko, 16. 11. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2006
Stanovisko k vypořádacímu systému Latvijas Banka  (CON/2006/52), Lotyšsko, 14. 11. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2006
Nařízení ECB (ES) č. 1637/2006 ze dne 2. listopadu 2006 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura ve Slovinsku (ECB/2006/15), Úř. věst. L 306, 7. 11. 2006, s. 15.
03/11/2006
Stanovisko k rozdělení pravomocí mezi orgány dohledu (CON/2006/51), Itálie, 3. 11. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Stanovisko ke změnám statutu Central Bank of Cyprus v rámci příprav na přijetí eura (CON/2006/50), Kypr, 26. 10. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2006
Doporučení ECB ze dne 9. října 2006 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije (ECB/2006/14), Úř. věst. C 257, 25. 10. 2006, s. 19.
25/10/2006
Doporučení Evropské centrální banky ze dne 6. října 2006 o přijetí některých opatření s cílem účinněji chránit eurobankovky proti padělání (ECB/2006/13), Úř. věst. C 257, 25. 10. 2006, s. 16.
23/10/2006
Stanovisko k nástrojům měnové politiky (CON/2006/49), Lotyšsko, 23. 10. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2006
Již neplatí: Doplňkový kodex etických kritérií pro členy Výkonné rady ECB Úř. věst. C 230, 23. 9. 2006, s. 46.
19/09/2006
Stanovisko k zásadní rekodifikaci bankovního zákona (CON/2006/48), Slovinsko, 19. 9. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2006
Stanovisko k některým úkolům České národní banky v oblasti ochrany spotřebitele (CON/2006/47), Česká republika, 13. 9. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
30/08/2006
Stanovisko k návrhům maďarských právních předpisů o platebních transakcích a platebních službách a elektronických platebních prostředcích  (CON/2006/46), Maďarsko, 30. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2006
Stanovisko k reprodukci bankovek, mincí a jiných symbolů peněz v České republice (CON/2006/45), Česká republika, 28. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
25/08/2006
Stanovisko k celkové revizi statutu Banca d’Italia (CON/2006/44), Itálie, 25. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Stanovisko k právnímu základu pro přechod na hotovostní euro a pro předzásobení a druhotné předzásobení (CON/2006/43), Slovinsko, 25. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2006
Stanovisko k podmínkám přidružení družstevních úvěrových institucí k ústřednímu subjektu  (CON/2006/42), Kypr, 23. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2006
Obecné zásady ECB ze dne 3. srpna 2006, kterými se mění obecné zásady ECB/2005/16 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2006/11), Úř. věst. L 221, 12. 8. 2006, s. 17.
10/08/2006
Stanovisko k minimálním rezervám (CON/2006/41), Slovinsko, 10. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2006
Obecné zásady ECB ze dne 24. července 2006 o výměně bankovek po neodvolatelném stanovení směnných kurzů v souvislosti se zavedením eura (ECB/2006/10), Úř. věst. L 215, 5. 8. 2006, s. 44.
03/08/2006
Stanovisko ke změně statutu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique týkající se zřizování zástavního práva k pohledávkám jako zajištění jejích úvěrových operací (CON/2006/40), Belgie, 3. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2006
Stanovisko ke změně složení komise pro bankovní dohled (CON/2006/39), Polsko, 2. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2006
Obecné zásady ECB ze dne 14. července 2006 o některých přípravách na přechod na hotovostní euro a o předzásobení a druhotném předzásobení eurobankovkami a euromincemi mimo eurozónu (ECB/2006/9), Úř. věst. L 207, 28. 7. 2006, s. 39.
25/07/2006
Stanovisko k zavedení systému ochrany spotřebitele v rámci úlohy Bank of Greece v oblasti obozřetnostního dohledu a k jiným souvisejícím ustanovením  (CON/2006/38), Řecko, 25. 7. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2006
Stanovisko k přepočítacímu koeficientu mezi eurem a slovinským tolarem a k ostatním opatřením nezbytným pro zavedení eura ve Slovinsku (CON/2006/36), Úř. věst. C 163, 14. 7. 2006, s. 10.Dodatečné informace
14/07/2006
Stanovisko ke změně a prodloužení programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles)  (CON/2006/35), Úř. věst. C 163, 14. 7. 2006, s. 7.Dodatečné informace
11/07/2006
Stanovisko ke změnám právní úpravy centrálního depozitáře a centrální evidence cenných papírů (CON/2006/37), Kypr, 11. 7. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/07/2006
Již neplatí: Nařízení ECB (ES) č. 1027/2006 ze dne 14. června 2006 o statistické zpravodajské povinnosti bank poštovních úřadů, které přijímají vklady od institucí jiných než měnové finanční instituce, jež jsou rezidenty eurozóny (ECB/2006/8), Úř. věst. L 184, 6. 7. 2006, s. 12.
05/07/2006
Stanovisko k rozšíření seznamu přímých účastníků systémů vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2006/34), Belgie, 5. 7. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Stanovisko ke změnám statutu Central Bank of Cyprus v rámci příprav na přijetí eura (CON/2006/33), Kypr, 28. 6. 2006.
22/06/2006
Stanovisko ke změnám statutu Banque de France (CON/2006/32), Francie, 22. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Stanovisko k ustanovením právních předpisů, jež umožňují rozdělení bank, které působí ve formě akciové společnosti, podle zákona o obchodních společnostech (CON/2006/31), Polsko, 20. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Stanovisko k právním předpisům Sveriges Riksbank o nákupu a vracení hotovosti (CON/2006/30), Švédsko, 12. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Stanovisko k zavedení eura (CON/2006/29), Slovinsko, 12. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Stanovisko k redenominaci základního kapitálu a akcií obchodních společností a k zavedení akcií bez jmenovité hodnoty v souvislosti se zavedením eura (CON/2006/28), Estonsko, 9. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Stanovisko ke změně lotyšské ústavy, pokud se týká postavení Latvijas Banka (CON/2006/27), Lotyšsko, 9. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2006
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 19. května 2006, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/16 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2006/7), Úř. věst. L 148, 2. 6. 2006, s. 56.
31/05/2006
Stanovisko ke změnám požadavků na minimální likviditu (CON/2006/26), Lotyšsko, 31. 5. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2006
Stanovisko k zavedení systému přímého vykazování statistiky platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí (CON/2006/25), Belgie, 29. 5. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Stanovisko ke změnám zákona o finančním zajištění  (CON/2006/24), Slovinsko, 22. 5. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Stanovisko ke změnám statutu Central Bank of Malta v rámci příprav na přijetí eura (CON/2006/23), Malta, 22. 5. 2006.
09/05/2006
Stanovisko k platebním službám na vnitřním trhu (CON/2006/21), Úř. věst. C 109, 9. 5. 2006, s. 10.Dodatečné informace
28/04/2006
Obecné zásady ECB ze dne 20. dubna 2006, kterými se mění obecné zásady ECB/2002/7 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené ECB v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2006/6), Úř. věst. L 115, 28. 4. 2006, s. 46.
28/04/2006
Stanovisko ke kodifikaci různých zákonů o vydávání, ražbě, uvádění do oběhu a marketingu mincí (CON/2006/22), Portugalsko, 28. 4. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2006
Doporučení ECB ze dne 13. dubna 2006 Radě Evropské unie o externích auditorech Banque de France (ECB/2006/5), Úř. věst. C 98, 26. 4. 2006, s. 25.
25/04/2006
Stanovisko k dohledu nad finančním sektorem (CON/2006/20), Nizozemsko, 25. 4. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2006
Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 7. dubna 2006 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím (ECB/2006/4), Úř. věst. L 107, 20. 4. 2006, s. 54.Dodatečné informace
03/04/2006
Stanovisko ke změnám statutů Latvijas Banka  (CON/2006/19), Lotyšsko, 3. 4. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2006
Stanovisko k zásadní revizi společné statistické klasifikace ekonomických činností v rámci Společenství (NACE)  (CON/2006/18), Úř. věst. C 79, 1. 4. 2006, s. 31.Dodatečné informace
28/03/2006
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 13. března 2006, kterým se mění rozhodnutí ECB/2002/11 o ročních účetních uzávěrkách Evropské centrální banky (ECB/2006/3), Úř. věst. L 89, 28. 3. 2006, s. 56.
25/03/2006
Dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie Úř. věst. C 73, 25. 3. 2006, s. 21.Dodatečné informace
13/03/2006
Stanovisko ke změnám statutu Banka Slovenije v rámci příprav na přijetí eura (CON/2006/17), Slovinsko, 13. 3. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Stanovisko k vytvoření právního základu pro přistoupení Lietuvos bankas k modelu korespondentské centrální banky  (CON/2006/16), Litva, 10. 3. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Stanovisko ke jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2006/14), Úř. věst. C 58, 10. 3. 2006, s. 12.Dodatečné informace
09/03/2006
Stanovisko ke sjednocení dohledu nad bankovnictvím, kapitálovými trhy, pojišťovnictvím a penzijními fondy (CON/2006/15), Polsko, 9. 3. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2006
Stanovisko k časovému rozsahu zjišťování cen harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HISC)  (CON/2006/13), Úř. věst. C 55, 7. 3. 2006, s. 63.Dodatečné informace
07/03/2006
Stanovisko ke změně programu předávání údajů z národních účtů v rámci ESA95  (CON/2006/12), Úř. věst. C 55, 7. 3. 2006, s. 61.Dodatečné informace
28/02/2006
Stanovisko ke zrušení překonaných právních předpisů týkajících se Evropského měnového systému (CON/2006/8), Úř. věst. C 49, 28. 2. 2006, s. 35.Dodatečné informace
23/02/2006
Stanovisko k rozšíření základu pro stanovení minimálních rezerv a k zavedení diferencované sazby minimálních rezerv  (CON/2006/11), Lotyšsko, 23. 2. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Stanovisko k právnímu rámci pro přijetí eura (CON/2006/10), Malta, 23. 2. 2006.
22/02/2006
Stanovisko ke změnám právní úpravy centrálního depozitáře a centrální evidence cenných papírů  (CON/2006/9), Kypr, 22. 2. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2006
Stanovisko ke všeobecným podmínkám a vnitřním předpisům zúčtovacích středisek pro úvěrové instituce (CON/2006/7), Maďarsko, 20. 2. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Stanovisko k pravomocím za mimořádných situací a k působnosti ESCB  (CON/2006/6), Finsko, 16. 2. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Stanovisko k rozšíření oblasti působnosti právních předpisů o neodvolatelnosti zúčtování v platebních a vypořádacích systémech  (CON/2006/5), Litva, 16. 2. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2006
Obecné zásady ECB ze dne 3. února 2006, kterými se mění obecné zásady ECB/2005/5 o požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech pro výměnu statistických informací v rámci Evropského systému centrálních bank v oblasti vládní finanční statistiky (ECB/2006/2), Úř. věst. L 40, 11. 2. 2006, s. 32.
10/02/2006
Doporučení ECB ze dne 1. února 2006 Radě Evropské unie o externích auditorech Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/1), Úř. věst. C 34, 10. 2. 2006, s. 30.
02/02/2006
Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 30. prosince 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2005/17), Úř. věst. L 30, 2. 2. 2006, s. 26.
02/02/2006
Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 17. listopadu 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2002/7 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2005/13), Úř. věst. L 30, 2. 2. 2006, s. 1.
27/01/2006
Stanovisko ke změnám statutu Central Bank of Cyprus v rámci příprav na přijetí eura (CON/2006/4), Kypr, 27. 1. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/01/2006
Již neplatí: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 30. prosince 2005 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2005/16), Úř. věst. L 18, 23. 1. 2006, s. 1.
13/01/2006
Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv (CON/2006/3), Estonsko, 13. 1. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2006
Stanovisko k ochraně forintových bankovek a mincí a eurobankovek a euromincí před nezákonnými reprodukcemi či reprodukcemi, jež nevyhovují příslušným požadavkům (CON/2006/2), Maďarsko, 6. 1. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2006
Stanovisko k všeobecným podmínkám a provozním pravidlům subjektů, které vykonávají činnosti zúčtovacích center (CON/2006/1), Maďarsko, 4. 1. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language