CON/2006/35

  1. Nuomonė dėl mainų, paramos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programos), dalinio pakeitimo ir išplėtimo (CON/2006/35), OL C 163, 2006 7 14, p. 7.

      Papildoma informacija

       
      Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Periklio programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo, (COM(2006) 243) dalinio pakeitimo ir išplėtimo