Menu

CON/2006/36

  1. Yttrande om omräkningskursen mellan euron och den slovenska tolaren och om andra åtgärder som är nödvändiga för införandet av euron i Slovenien (CON/2006/36), EUT C 163, 14.7.2006, s. 10.

      Ytterligare information

       
      Förslag om ändring av två förordningar för att möjliggöra införandet av euron i Slovenien (KOM(2006) 320)