CON/2006/21

  1. Mnenje o plačilnih storitvah na notranjem trgu (CON/2006/21), UL C 109, 9. 5. 2006, str. 10.

      Dodatne informacije

       
      Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembi direktiv 97/7/ES, 2000/12/ES in 2002/65/ES (KOM(2005) 603)