CON/2006/21

  1. Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas fis-suq intern (CON/2006/21), ĠU C 109, 9.5.2006, pġ. 10.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar servizzi ta' ħlas fis-suq intern u li temenda d-Direttivi 97/7/KE, 2002/12/KE u 2002/65/KE (KUMM(2005) 603)