CON/2006/21

  1. Atzinums par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (CON/2006/21), OV C 109, 9.5.2006, 10. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū un par Direktīvas 97/7/EK, 2000/12/EK un 2002/65/EK grozīšanu (COM(2005) 603)