Menu

CON/2006/21

  1. Vélemény a belső piaci fizetési szolgáltatásokról (CON/2006/21), HL C 109., 2006.5.9., 10. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat a belső piaci fizetési szolgáltatásokról valamint a 97/7/EK, a 2002/12/EK és a 2002/65/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránt (COM(2005) 603)