Menu

ECB/2006/4

  1. ECB:s riktlinje av den 7 april 2006 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2006/4), EUT L 107, 20.4.2006, s. 54.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker utanför Europeiska unionen, länder utanför Europeiska unionen och internationella organisationer (ECB/2004/13), EUT L 241, 13.7.2004, s. 68.