Menu

ECB/2006/4

  1. Usmernenie ECB zo 7. apríla 2006 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám (ECB/2006/4), Ú. v. EÚ L 107, 20. 4. 2006, s. 54.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 1. júla 2004 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám mimo Európskej únie, krajinám mimo Európskej únie a medzinárodným organizáciám (ECB/2004/13), Ú. v. EÚ L 241, 13. 7. 2004, s. 68.