EKB/2006/4

  1. Az EKB iránymutatása (2006. április 7.) eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, illetve nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról (EKB/2006/4), HL L 107., 2006.4.20., 54. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2004. július 1.) az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az Európai Unión kívüli központi bankok, az Európai Unión kívüli országok és a nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról (EKB/2004/13), HL L 241., 2004.7.13., 68. o.