Menu

EKP/2006/4

  1. EKP suunis, 7. aprill 2006, eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta eurodes euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele (EKP/2006/4), ELT L 107, 20.4.2006, lk 54.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis, 1. juuli 2004, eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta eurodes Euroopa Liidu välistele keskpankadele, Euroopa Liidu välistele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele (EKP/2004/13), ELT L 241, 13.7.2004, lk 68.