Menu

ECB/2006/4

  1. Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 7. dubna 2006 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím (ECB/2006/4), Úř. věst. L 107, 20. 4. 2006, s. 54.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 1. července 2004 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám zemí, které nejsou členy Evropské unie, zemím, které nejsou členy Evropské unie, a mezinárodním organizacím (ECB/2004/13), Úř. věst. L 241, 13. 7. 2004, s. 68.