Menu

CON/2006/18

  1. Advies inzake een omvangrijke herziening van de gemeenschappelijke statistische classificatie van economische activiteiten binnen de Gemeenschap (NACE)  (CON/2006/18), PB C 79 van 1.4.2006, blz. 31.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (COM(2006) 39)