Menu

CON/2006/18

 1. Atzinums par ekonomiskās darbības kopējās statistiskās klasifikācijas Kopienā (NACE) ievērojamu pārskatīšanu (CON/2006/18), OV C 79, 1.4.2006, 31. lpp..

  Papildus informācija

  1. Labojums Atzinumā par ekonomiskās darbības kopējās statistiskās klasifikācijas Kopienā (NACE) ievērojamu pārskatīšanu, OV C 89, 12.4.2006, 9. lpp..
  2. Papildus informācija

    
   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido NACE 2. red. ekonomiskās darbības statistisko klasifikāciju un groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par atsevišķām statistikas jomām (COM(2006) 39)