Menu

CON/2006/18

  1. Vélemény a Közösségben a gazdasági tevékenységek közös statisztikai osztályozásának (NACE) főbb módosításáról (CON/2006/18), HL C 79., 2006.4.1., 31. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránt (COM(2006) 39)