Menu

 1. Avtal av den 16 mars 2006 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen, EUT C 73, 25.3.2006, s. 21.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: Avtal av den 1 september 1998 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen, EGT C 345, 13.11.1998, s. 6.
  2. Avtal av den 14 september 2000 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 1 september 1998 avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen, EGT C 362, 16.12.2000, s. 11.
  3. Avtal av den 29 april 2004 mellan ECB och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som är utanför euroområdet den 1 maj 2004 om ändring av avtalet av den 1 september 1998 avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen, EUT C 135, 13.5.2004, s. 3.
  4. Avtal av den 16 september 2004 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 1 september 1998 avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen, EUT C 281, 18.11.2004, s. 3.