1. Porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Dz.U. C 73 z 25.3.2006, str. 21.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Porozumienie z dnia 1 września 1998 r. pomiędzy europejskim bankiem centralnym (EBC) oraz krajowymi bankami centralnymi (KBC) państw członkowskich znajdujących się poza strefą euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (UGW), Dz.U. C 345 z 13.11.1998, str. 6.
    2. Porozumienie z dnia 14 września 2000 r. pomiędzy europejskim bankiem centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich znajdujących się poza strefą euro zmieniające porozumienie z dnia 1 września 1998 roku określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, Dz.U. C 362 z 16.12.2000, str. 11.
    3. Porozumienie z dnia 29 kwietnia 2004 roku pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich znajdujących się poza obszarem euro w dniu 1 maja 2004 roku zmieniające porozumienie z dnia 1 września 1998 roku określajace procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Dz.U. C 135 z 13.5.2004, str. 3.
    4. Porozumienie z dnia 16 września 2004 r. pomiędzy EBC oraz krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich znajdujących się poza strefą euro, zmieniające porozumienie z dnia 1 września 1998 r. określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Dz.U. C 281 z 18.11.2004, str. 3.