1. Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd, PB C 73 van 25.3.2006, blz. 21.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Overeenkomst van 1 september 1998 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten de eurozone waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd, PB C 345 van 13.11.1998, blz. 6.
    2. Overeenkomst van 14 september 2000 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten de eurozone tot wijziging van de overeenkomst van 1 september 1998 waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd, PB C 362 van 16.12.2000, blz. 11.
    3. Overeenkomst van 29 april 2004 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten die op 1 mei 2004 geen deel uitmaken van de eurozone tot wijziging van de overeenkomst van 1 september 1998 waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de economische en monetaire unie zijn neergelegd , PB C 135 van 13.5.2004, blz. 3.
    4. Overeenkomst van 16 september 2004 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten de eurozone tot wijziging van de overeenkomst van 1 september 1998 waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd, PB C 281 van 18.11.2004, blz. 3.